Kategori: Stipendier

Lisa Carlgren får Wallanderstipendiet


Nu får Lisa Carlgren Wallanderstipendiet för sin forskning om design thinking (DT) – som handlar om hur företag kan låta sitt innovationsarbete inspireras av hur designers tänker och arbetar. Stipendiet ger Lisa 1,5 miljoner kronor som innebär ytterligare tre års finansierad forskning.

Lisa Carlgren 690x330

Grattis Lisa! Hur känns det?
– Det känns såklart otroligt kul! Framförallt är jag stolt över att min avhandling höll måttet i den svåra konkurrensen om stipendiet. Jag skrev den under enorm tidspress eftersom den enbart bygger på de studier jag gjort efter min licentiatexamen 2011. Jag ser också detta som en bekräftelse för min forskargrupp där Maria Elmquist och Ingo Rauth ingår. Detta är ett kvitto på att vår forskning om DT ligger i framkant och är relevant.

Vad innebär stipendiet för dig?
– Det innebär en enorm frihet och stabilitet. Jag behöver inte förhålla mig till någon finansiär när det gäller innehållet i min forskning, utan kan plocka ut de bitar jag tycker är mest intressanta att studera ytterligare. En kollega sa till mig att “så här fri kommer du inte att vara igen förrän du pensionerar dig” – och en sådan möjlighet gäller det ju att förvalta. Stipendiet ger mig också möjlighet att fortsätta samarbetet med Ingo, Maria och forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI) vilket jag ser fram emot. Det kan också bli utlandsvistelser, till exempel på Stanford D. School där DT är stort.

Vilka satsningar kommer du göra nu?
– Min forskning bygger på studier på amerikanska och tyska företag som använder DT, vilket innebär att man låter innovationsarbetet inspireras av hur designers tänker och arbetar. För tillfället gör jag intervjuer på Ericsson vilket replikerar en av dessa studier. Nu får jag möjlighet att fortsätta undersöka kopplingen mellan design och innovationsförmåga, men jag har inte bestämt mig om det blir samarbete med de företag jag studerat tidigare eller om jag ska titta på helt nya. Jag har ett par uppslag att fördjupa mig i, till exempel kopplingen mellan vad som sker på strategisk nivå och gräsrotsnivå, och hur företag integrerar DT med sina existerande processer och metoder. Jag skulle också vilja utveckla och testa ett mätverktyg som utvärderar nyttan av att använda DT baserat på teorier om innovationsförmåga.

Vad hoppas du att forskningsresultaten ska leda till?
– Mitt mål är att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av DT i svenska företag. Vår forskning hittills visar att DT som arbetssätt kan bidra till ökad innovationsförmåga, men att det kan vara svårt att införa i stora företag. Jag hoppas att mina resultat ska underlätta för företag som vill implementera DT, att de ska hjälpa till att identifiera strukturella hinder och möjligheter att anpassa DT till företagens egen kontext och bidra med konkreta verktyg. Jag är dock inte religiös när det gäller DT och mitt mål är inte att trycka på någon ett koncept som de inte har bett om. Det kan gott vara så att jag slänger ut begreppet så småningom, men innehållet förtjänar att utforskas mer.

Fakta
Lisa Carlgren är teknologie doktor vid avdelningen för innovationsteknik på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Hon ingår även i forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI).

Lisa Carlgren

Bild: Nils Kumar

Pristagare stärker Chalmers attraktionskraftLi Wei får Chalmersstiftelsens pris 2014 för sina utmärkta studieresultat och för sitt arbete med att stärka Chalmers attraktionskraft, som Avancez-stipendiat.

– Jag är glad över att kunna hjälpa till att sprida Chalmers goda rykte bland internationella studenter, inte minst i Kina där Chalmers är ganska okänt, sa Li Wei när priset delades ut i Chalmers kårhus den 27 september.
Under prisutdelningen avslutades också de internationella studenternas fem veckor långa mottagningsperiod. I år har cirka 900 internationella studenter kommit hit för att stanna mellan en termin och upp till två år.

Bra balans mellan teori och praktik
Under sina två år på Chalmers masterprogram Wireless, Photonics and Space Engineering, lyfte Li Wei fram Chalmers fördelar i olika sammanhang, bland annat i en film om masterprogrammet och i olika tidningsintervjuer.
– I Kina består studierna mest av teoretisk klassrumsundervisning. Därför uppskattar jag blandningen av teoretiska moment och praktiska projekt på Chalmers. En annan fördel är den avslappnade och jämställda relationen mellan lärare och studenter, där man som student kan diskutera och ifrågasätta en professors argumenterande, säger Li Wei, som nu arbetar på Silicon Labs, ett amerikanskt bolag i Oslo.

Verksamhet för internationella studenter
Li Wei får ett personligt pris på 25 000 kronor och 100 000 kronor för att stötta en chalmersverksamhet som riktar sig till internationella studenter. Hälften ska satsas i en internationell fond där chalmersstudenter kan söka pengar för att dela med sig av traditioner från sina hemländer. Resterande 50 000 ska gå till att organisera Chalmers International Reception Committee, CIRC, på ett mer effektivt sätt, i takt med att de internationella studenterna blir fler.

Mer synliga för att kunna konkurrera
Syftet med årets pris är att uppmärksamma Chalmers ägarstiftelses satsning på att rekrytera internationella studenter. Sedan 2011 har Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bidragit med över 31 miljoner kronor till de så kallade Avancez-stipendierna som gör att Chalmers kan rekrytera studenter som Li Wei.
– Vi lever i en global värld och behöver vara mer synliga om vi ska kunna konkurrera om de internationella toppstudenterna, säger Torbjörn Lundh som sitter i styrelsen för stiftelsen och är biträdande professor i matematik.
Han tycker att det är extra roligt att årets stipendiat kommer från Kina med tanke på William Chalmers starka band med just Kina.

Text: Ragnhild Larsson
Foto: Peter Widing

FAKTA
Varje år sedan 2006 delar Chalmers ägarstiftelse ut ett pris till en person inom chalmerssfären för att uppmärksamma olika aktiviteter som främjar högskolans utveckling.

I priskommittén ingår:
Bitr.prof Torbjörn Lundh, stiftelsestyrelsen och fakulteten, ordförande
Prof Claes Niklasson, Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING)
Magnus Hallgårde, Chalmers Studentkår
Jens Hansson, högskolans antagningsenhet
Mattias Königsson, stiftelsekansliet, sekreterare

Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6987_800x543 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6971_800x536 _W2_6968_800x523 _W2_6966_800x523 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t v.©Foto: Peter Widing

Internationella stipendiater träffade sina sponsorerFör andra året i rad träffade stipendiater från fem länder sina studiesponsorer över en lunch i anrika Chalmersska husets vackra salonger.
– Den koppling till verkligheten som mina studier på Chalmers har gett mig, är jag mycket tacksam över, sa Que Wang som studerar sitt andra år på Chalmers med hjälp av stipendium från Volvo Car Corporation.

Lunchen den 29 augusti hölls för att introducera alla stipendiaterna för sina sponsorer och för att välkomna de studenter som nu läser sitt första år på Chalmers. På plats fanns 21 stipendiater samt representanter från Volvo Car Corporation och Volvo Group. Dessutom medverkade representanter för US Friends of Chalmers.
Särskilt inbjuden var entreprenören Sievert Larsson samt även Lars Eriksson, som donerat pengar för första gången.
– Tack för att ni kommit till Chalmers och Sverige, underströk Peter Lindwall, Development Officer, i sitt välkomsttal.

Utbildning i världsklass
Årets öppningstal hölls av Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen. Hon inledde med att tala om Chalmers strategiska ställningstagande att på olika sätt arbeta för en hållbar framtid.
– Chalmers står för utbildning i världsklass, nu och i framtiden. Med våra utmärkt duktiga studenter står vi oss i den internationella konkurrensen, sa Maria Knutson Wedel.
Hon fortsatte sitt anförande genom att vända sig direkt till stipendiaterna:
– Vi vet att ni alla, som utexaminerade masterstudenter från Chalmers, kommer att arbeta globalt i internationella företag. Vi vet också att ni kommer att arbeta i team med olika kulturell bakgrund. Tillsammans lägger vi grunden för framtidens teambaserade globala arbetsmiljöer genom den interkulturella utbildning som Chalmers erbjuder.
Därefter vände sig Maria Knutson Wedel till donatorerna:
– Jag vill understryka hur viktigt det är att ni som donatorer känner er delaktiga i Chalmers arbete för en hållbar framtid.
– Som William Chalmers sa, Avancez, avslutade Maria Knutson Wedel sitt tal.

Ny donator
I år hälsades en ny alumn och numera donator välkommen, Lars Eriksson. Den student som för första gången får Lars Erikssons stipendium kommer från Mexico och läser sitt andra år på Chalmers.
– Jag är så stolt över utnämningen, sa Ana Isabelle Navarette Perez.

Stolt donator
Entreprenören och filantropen Sievert Larsson har donerat pengar till ett stipendium i sitt eget namn riktat till thailändska ungdomar som vill läsa in en masterexamen på Chalmers. Dagen till ära höll han ett tal till stipendiaterna.
– I år är det mitt femte år som stipendiedonator. För mig är det en ära att vara en av två privata donatorer till Chalmers internationella masterprogram, sa Sievert Larsson.
– Jag uppskattar verkligen att se så många stipendiater från Thailand och jag är glad över att vara i den här positionen eftersom jag vet att jag hjälper studenter och ungdomar från Thailand att förändra sina liv, sa en mycket stolt donator.

Femton studenter från Thailand har hittills studerat på Chalmers med goda resultat. Sievert Larsson tycker om att hålla kontakten efter att studenterna har avslutat sina studier.
– Nyligen fick jag ett mail från en chalmerist från Thailand som har fått ett uppdrag inom the Thai Minister of Foreign Affairs under ett år, med placering i Buthan, berättade han.
– Anledningen till att jag donerar är att Göteborg som stad ligger mig varmt om hjärtat. Jag föddes i Göteborg, har studerat i Göteborg och arbetat här. När jag var ung stod Chalmers överst på listan för utbildning med hög status. Men, tyvärr gick jag aldrig på Chalmers. Anledningen är att jag aldrig sökte hit, fortsatte Sievert Larsson med glimten i ögat.

Internationella studenter får unika möjligheter
Chanin Lerdmaleewong från Thailand och förstaårselev på mastersprogrammet i kemiteknik, och dessutom Sievert Larsson- stipendiat, berättar att stipendiet ger honom en unik personlig möjlighet att lära sig mer om hur Europa fungerar. Han vill även passa på att resa i Europa för att lära sig mer, om möjlighet ges.

Que Wang från Kina och Anusha Barman från Indien går båda andra året på masterprogrammet i elteknik. Hon berättar att hon uppskattar det ”know how” hon känner att hon får i sin utbildning.
– Min utbildning är direkt kopplad till hur det är i verkliga livet, och det är mycket användbart, sa Que Wang.
– Jag vill försöka lära mig om svensk handel och affärsverksamhet, när jag är här, fyller Anusha Barman i under vårt samtal.
Innan vi avslutar kommenterar båda att de uppskattar hur rent och vackert Sverige är och att svenskarna är varma och öppna.

Samarbete med näringsliv
För tredje året i rad har Volvo Group delat ut stipendium och representerades, dagen till ära, av Teresa Krook.
– Stipendierna ger ungdomarna en möjlighet till att skaffa sig fantastiska erfarenheter. I den grupp som fick stipendier för två år sedan har alla haft sommarjobb, fått extrajobb eller fått en mentor. Det är fantastiskt roligt, sa Teresa Krook.
– Volvo är etablerat i stipendiaternas länder, vilket innebär att de även blir goda ambassadörer för företaget. Indien och Kina är viktiga marknader för oss och det är roligt att se hur unga studenter tillför idéer och energi. Kulturutbytet är också energiberikande för alla, poängterade Teresa Krook.

Text: Catharina Norberg
Foto: Michael Nystås

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Fick pris till Sune Sandqvists minne


DSC00186_adj
Chalmeristerna Patrik Thorsson och Martin Pettersson belönas med det allra första stipendiet ur Sune Sandqvists minnesfond på 15 000 kronor vardera.

Utmärkelsen delades ut vid en enkel ceremoni i samband med deras exjobbspresentation i V-huset den 12 juni.
– Det känns jätteroligt att någon uppskattar det vi gjort och tycker att det är intressant, säger de båda pristagarna.
Med på plats vid utdelningen fanns Sune Sandqvists änka, Kerstin Sandqvist, sonen Oscar Sandkvist och mångårige vännen och kollegan Peter Muth (V64).
– Det har varit roligt att få komma hit och se att minnesfonden existerar. Nu är den verklighet och det känns jättehedrande, säger Oscar Sandkvist och ger en eloge till Peter Muth, som varit drivande i tillkomsten av fonden.
– Utan eldsjälar som Peter hade det aldrig gått, säger Oscar.

Löste tidigt tekniska problem
Hans far Sune Sandqvist (V71) var chalmersutbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Han föddes 1943 på fädernesgården i den lilla byn Rosvik i Norrbotten. Tidigt visade han begåvning för att lösa olika tekniska problem på familjens lantbruk. ”Otaliga maskinella hjälpmedel såg dagens ljus”, som det heter i en fin minnesteckning som familjen och vännerna skrivit.
– Pappa var alltid igång, han var sjukt praktiskt lagd, och det gillade jag. Vi gjorde många saker tillsammans rent handgripligen – byggde, fixade och donade. Det var vårt sätt att prata och umgås. Vi hittade lösningar på problem, både stora och små. Det var en trygg fast punkt, säger Oscar.
Kerstin Sandqvist fyller i:
– Sune var mycket driftig, han var en riktig uppfinnare som alltid hade nåt på gång. Han var mycket verksam i hela sitt liv, ända till den sista sekunden, säger hon.
Hur var han som person?
– Intensiv och alltid väldigt positiv. Han såg aldrig några större problem med nånting. Problem var till för att övervinnas. Jobbet och familjen var hans främsta intressen. Han var också en friluftsmänniska och tyckte om att fiska, men de sista åren hade han inte så mycket tid till det, säger Kerstin.
Brukade han prata om sin studietid?
– O ja, han hade många roliga minnen. Sune blev den förste i Rosvik att gå på Chalmers. Det var ingen stor by, men där bodde ändå några tusen. Han gick först ut tekniskt gymnasium i Luleå med oerhört fina betyg och tänkte att det här med Chalmers skulle vara lätt som en plätt, men han var ganska knäckt i början över hur svårt det var. Men han gav sig aldrig utan kunde lämna Chalmers med fina betyg, berättar Kerstin och tillägger att Cortègen engagerade Sune.
Under flera år var han med och byggde ekipage, bland annat en spårvagn.
– Det sociala på Chalmers var viktigt för honom. Han var ju en bondpojk som kom ner… enormt socialt kompetent, och det har format hans livsverk – dels den tekniska biten men även extremt mycket social kompetens, minns Oscar.

Examensarbetet grund till egna företaget
Sune Sandqvists bolag Spännbalkkonsult (SBK) var hans livsverk. Företaget grundades 1972 som en direkt följd av hans examensarbete på väg- och vattenbyggnadsprogrammet. Tillsammans med en kurskamrat undersökte Sune varför relativt nybyggda parkeringshus i betong fick sprickor i bjälklagen som läckte vatten som i sin tur skadade de parkerade bilarna. Han utvecklade det så kallade spännbalksystemet som möjliggjorde täta och underhållsfria parkeringshus. Senare tog han fram smarta klimatlösningar för byggnader. Reduritemetoden på 90-talet löste problemet med att kunna laga gamla spruckna och eroderade betongkonstruktioner på ett nytt och bättre sätt.
”Otaliga är de övriga uppfinningar och praktiska lösningar som bär Sunes signum”, skriver familjen och vännerna i sitt minnesporträtt.

”Fantasi är bättre än kunskap”
Fram tonar bilden av en mycket öppen och nyfiken man som inte drog sig för att pröva det oväntade. Samma nyfikenhet vill familj och vänner nu belöna och uppmuntra genom Sune Sandqvists minnesfond:
– Tanken med stipendiet är att försöka väcka nyfikenheten hos chalmerister och att få dom att vilja utveckla och ifrågasätta varför saker och ting ser ut som dom gör och om de kan göras bättre. Mycket av det vi sysslar med i byggbranschen går ut på det, och det var också Sunes drivkraft. Att känna att man har gjort nånting väldigt mycket bättre ger dessutom en glädje i jobbet. Sen kan man alltid hoppas att ens arbete ska bli till glädje även för samhället. Med stipendiet vill vi ge en liten push till studenterna att vara nyfikna och ställa frågor om varför. Fantasi är bättre än kunskap, säger Peter Muth.
Han är själv chalmerist med en examen i väg- och vattenbyggnad från 1964, och jobbade nära Sune Sandqvist i 30 år:
– Jag anlitades som projektledare genom mitt eget bolag, satte mig in i Sunes idéer och kunde ta fram mycket bättre lösningar åt beställaren. Man var tvungen att kunna hela kedjan. Jag har planterat hans idéer i en mängd projekt.

Efterträdde sin pappa
Efter Sune Sandqvists hastiga bortgång i samband med en arbetsresa den 10 augusti 2011 övertog sonen Oscar vd-posten på SBK. Han är själv utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Jag frågar honom hur hans pappa har inspirerat honom i den egna ledarrollen:
– Att vara rak, ta konflikter när de uppstår och inte linda in saker och ting. Att ändå inte ta in alltför många parametrar utan ha ett klart mål man vill uppnå, och försöka göra resan så bra och enkel som möjligt på vägen.
Men det finns också egenskaper som skiljer far och son:
– Pappa var väldigt mycket inne i detaljerna och kunde fastna mycket för själva tekniken. Där känner jag att jag inte är så lik honom, jag är mer svävande och försöker ta in fler aspekter. Jag har nog formats mycket av mor också, med mer mjuka parametrar och inte bara det här tekniska, säger Oscar.

Lyckliga stipendiater
Nu belönas Martin Pettersson och Patrik Thorsson med de två första stipendierna till minnet av Sune Sandqvist. Jag får en kort pratstund med de båda lyckliga stipendiaterna efter att de presenterat sitt examensarbete, ”FE-modelling of Textile Reinforced Concrete Façade Elements”. Alldeles strax ska de tillbaka in i hörsalen för att opponera på två kurskamraters arbete, men de hinner först byta några ord med Sune Sandqvists familj och Peter Muth och ställa upp på en enkel gruppfotografering.
Martin Pettersson och Patrik Thorsson har båda pluggat på Chalmers populära program Arkitektur och teknik. De avslutar nu sin utbildning på masterprogrammet Structural engineering and building technology.
Martin är 32 år och kommer från Vara. Patrik är uppväxt i Mölndal och fyller 27 senare i år.
Ni får 15 000 kronor var. Några planer?
– En del av pengarna har vi använt under arbetets gång. Vi har suttit 60 timmar i veckan och inte kunnat göra nånting annat, så det har varit jättepositivt, säger de.
Vad handlar ert prisade examensarbete om?
– Det handlar om att ersätta stålarmering som man har i de flesta betongkonstruktioner med ett material som inte rostar. I vårt fall har vi specifikt tittat på kolfiberbaserade textilvävar. Fördelen med dom är att man ska kunna minska mängden betong eftersom betong är ett väldigt miljöfarligt material. Med textilvävar kan man istället göra stora vinster för miljön. Samtidigt har man räknat på att man kan få de här konstruktionerna att bli billigare än traditionella stålarmerade konstruktioner. Det finns goda möjligheter att få ut det här på marknaden, förklarar Martin.
– Vårt arbete har gått ut på att hitta beteendet i hur materialet fungerar mer än att räkna på miljövinsterna, och istället hitta verkningssättet i en textilarmerad betongkonstruktion genom FE-modellering i datorn. Vi har kommit fram till att det funkar bra att använda det här materialet, säger Patrik.
Martin avslutar:
– FE-modellerna visar att materialet är såpass förutsägbart att vi kan få tillräckligt bra resultat för att det ska gå att lita på. Det ska vara möjligt att bygga med det.
Vad har ni för framtidsplaner?
– Det ska bli väldigt spännande och samtidigt lite skrämmande att komma ut och prova på de här kunskaperna i arbetslivet, säger Martin.
Patrik instämmer:
– Samma här. Att äntligen få komma ut i verkligheten.

Lönar sig att tro på sina idéer
Oscar Sandkvist vände sig direkt till Martin Pettersson och Patrik Thorsson efter deras presentation:
– Jag tror att pappa hade diggat er profil stenhårt. Han gillade att tänka utanför boxen och det känns som att ert arbete handlar väldigt mycket om det. Sunes examensarbete ledde fram till hans företag. Han trodde så oerhört hårt på vissa idéer, och det lönar sig.
Peter Muth hade också en särskild hälsning till stipendiaterna:
– Sunes signum var att han aldrig var nöjd hur mycket han än jobbade och hur bra lösningen än var. Han suddade ut den på tavlan och sa: nej, vi kan göra så här istället, och sen fortsatte han tills klockan var ett på natten. Så var nyfikna, ha fantasin, ifrågasätt vedertagna regler och kunskaper. Det är A och O, säger han.

Referensgrupp
Stipendiaterna har valts ut av en referensgrupp där dottern Eva Sandkvist, även hon chalmerist, representerat familjen. I samråd med institutionen för bygg- och miljöteknik har förslag på stipendiets inriktning bollats. Så småningom har man fattat beslut om vem eller vilka som ska tilldelas stipendiet. Både forskare och studenter inom betongområdet är välkomna att söka. Tanken är att stipendiet ska delas ut en gång om året till teknologer eller doktorander som ”arbetat eller avser att arbeta i Sunes anda mot nya högkvalitativa mål inom svensk byggnadskonst”.
Minnesfonden ligger under Chalmers Vänner och förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Den som vill lämna ett bidrag till fonden kan göra det på bankgiro 5823-7587 eller plusgiro 299 145-3. Ange Sune Sandqvists minnesfond, namn, adress, gärna även e-postadress.

Text och foto: Michael Nystås
Foto på Sune Sandqvist: Tobias Hildorzon och från Sunes studentlegitimation

Bildtext gruppfoto längst upp: Fr v Peter Muth, Patrik Thorsson, Martin Pettersson, Kerstin Sandqvist och Oscar Sandkvist.

Se fler och större bilder på FlickR >>>
www.flickr.com/photos/51018168@N08

DSC00197_adj DSC00186_adj ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Anna Yström får 100 000 kronor till forskning i Milano


Varje år delar Hans Werthén fonden vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ut ett tjugotal stipendier till yngre personer för att de ska kunna bedriva vetenskapligt arbete eller studier i en utländsk miljö under ett år. Chalmersforskaren Anna Yström, som ingår i forskargruppen Managing In-Between (MIB) får nu 100 000 kronor som ska användas till ett samarbetsprojekt med Politecnico di Milano och ge henne möjlighet att tillbringa mer tid på plats i Italien.

Anna Y830x400

Hej Anna, du har tilldelats 100 000 kr från Hans Werthén fonden, hur känns det?
– Det känns väldigt roligt att IVA och Hans Werthén fonden tycker att den forskning jag gör är viktig att satsa på. Som ung forskare är det en skön känsla att få en sådan här ansökan beviljad, det bygger upp självförtroendet!

Vilka satsningar kommer du nu att kunna göra?
– Stipendiet är till för att stödja ett samarbetsprojekt som jag har startat tillsammans med Stefano Cirella från Politecnico di Milano som också kommer vara gästforskare vid MIB fram till 2015. Stipendiet innebär att jag kommer kunna tillbringa mycket mer tid på plats i Italien, där jag numera även är associerad forskare vid just Politecnico di Milano. Stipendiet kommer täcka en del av de extrakostnader som uppstår när man pendlar mellan två olika forskarmiljöer.

Du och Stefano ska titta på kreativt klimat i science parks i Sverige och Italien, vilka skillnader tror du ni kommer se?
– Jag vill helst inte spekulera innan vi har data att utgå ifrån, men min hypotes är ändå att man troligtvis arbetar på lite olika sätt i respektive science park i de olika länderna och att man till och med har olika syften med att ens ha en science park. Det ska bli väldigt spännande att titta närmare på detta och faller det väl ut så kan ju vår undersökande studie vara utgångspunkt för en större, bredare studie om hur science parks egentligen arbetar med att erbjuda och stimulera ett kreativt klimat för de som är verksamma där.

När inleder ni arbetet?
– I början av juni reser jag och Susanne Ollila, som är forskningsledare för MIB, till Milano för att dels undervisa i Organizational Behavior för studenter på Politecnico di Milano, dels konkretisera min och Stefanos studie och ha ett uppstartsmöte med den italienska science park som vi ska samarbeta med.

 

Fakta
Anna Yström är teknologie doktor vid avdelningen MORE på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Hennes forskning handlar om ledning av öppna innovationssamarbeten.

Anna Yström
Hans Werthén fonden
MIBs webb
Anna Yström på Twitter
Politecnico di Milano

Vårdforskare får Styrkeområdenas pris


Styrkeområdenas pris 2014 går till Andreas Hellström, universitetslektor och föreståndare för forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI), vars forskning har lett till stora förbättringar inom vården och bidrar till ett hållbart samhälle. Priset på 100 000 kronor ska användas till arbetet CHI och Chalmers gör för att utveckla svensk hälso- och sjukvård.

Andreas Hellström, Chalmers ©Foto: Peter Widing

Genom Styrkeområdenas pris belönar Chalmers varje år en person som gjort en framstående insats för ett hållbart samhälle genom att integrera forskning, utbildning och nyttiggörande. På CHI, som ingår i styrkeområde Livsvetenskaper och teknik, har forskarna lyckats med just detta via en rad uppmärksammade insatser. Bland annat har man ökat antalet cellprovstagningar med 42 % i ett segregerat område, fått bort operationskön vid en kirurgklinik, hittat sätt att involvera patienter och närstående i utvecklingsarbete och tagit fram en modell för vård av multisjuka äldre.

– Det känns hedrande att få priset och glädjande att arbetet vid CHI uppmärksammas. Vår idé bygger på att skapa en behovsorienterad och tvärvetenskaplig forskarmiljö där sjukvård sammanförs med management- och organisationskunskaper. Vi påbörjade detta arbete för tio år sedan, initierat av ett behov från vården. Det har varit en fantastisk resa och många har bidragit till att CHI har blivit vad det är idag. Det är särskilt kul att priset lyfter fram samspelet mellan forskning, utbildning och nyttiggörande – något jag brinner för och som dessutom alltid har varit en utgångspunkt för CHI, säger Andreas.

Inom CHI arbetar Chalmers tillsammans med sjukvården med syfte att utveckla strategier för att förbättra svensk hälso- och sjukvård. CHI har också under åren utbildat över 330 yrkesverksamma inom vården.

Sjukvårdssystemet har inte hängt med i utvecklingen
En central del i Styrkeområdenas pris är att premiera verksamhet som bidrar till hållbar utveckling. I Andreas fall handlar det mycket om att hans och CHIs forskning strävar efter att lämna över väl fungerande samhällssystem till kommande generationer.

– Kvalitetsutveckling, som vi arbetar med, har en nyckelroll i arbetet med att säkerställa en långsiktigt hållbar sjukvård och att framtida generationer får tillgång till väl fungerande vård av hög kvalitet, menar Andreas.

Utmaningarna han ser är en allt äldre befolkning och fler patienter med kroniska sjukdomar. Det skapar ett ökat behov av vård, samtidigt som det idag finns medicinsk kunskap som gör det möjligt att behandla fler sjukdomar.

– Ur medicinsk synvinkel står sig svensk sjukvård riktigt bra, problemet är snarare organisatoriskt. Sjukvårdsystemet har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen och är ofta alldeles för komplext och osammanhängande. Det leder till att saker faller mellan stolar och information går förlorad, vilket i sin tur ger svåra arbetsförhållanden för personal och onödigt lidande för patienter och närstående. Det är här vi ser att vår tvärvetenskapliga ansats ger ett innovativt bidrag, förklarar Andreas.

Prispengarna ska vidareutveckla CHIs arbete
En aspekt som beaktas när man utser pristagaren är just gränsöverskridande samarbeten.

– Jag har nog alltid dragits till frågor och miljöer som ger möjlighet att kombinera flera olika perspektiv. Jag antar att min utbildningsbakgrund som ingenjör och sociolog spelar in, menar Andreas.

Sedan 2011 delar han föreståndarskapet på CHI med Svante Lifvergren som är överläkare och utvecklingschef på Skaraborgs sjukhus, tillsammans utgör de en perfekt kombination när det kommer till att sammanföra sjukvård med management- och organisationskunskaper.

– Vi är många på CHI som har ett stort engagemang och brinner för de frågor vi driver. Jag vill därför använda de här prispengarna till att vidareutveckla vårt arbete och göra något som fler får ta del av, säger Andreas.

 

Fakta
Andreas Hellström är universitetslektor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, samt föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Under 2013 blev Andreas utvald som en av fyra svenska Vinnvård fellows inom Improvement Science – ett tre årigt program med syfte att förstärka forskningen kring vårdens utvecklingsarbete.

Andreas tilldelades Styrkeområdenas pris under Chalmers doktorspromotion den 10 maj 2014.

 
Andreas Hellström

Centre for Healthcare Improvement

Livsvetenskaper och teknik

 

Foto: Peter Widing

Dags att söka Energiförbättring Västs stipendiumV-teknolog i trean eller fyran? Eller masterstudent inom energi  och miljö? Brinner du för solenergi?
Då kan du söka Energiförbättring Västs stipendium på 20 000 kronor senast den 21 mars 2014.
Stipendiet bygger på en donation från chalmeristen Johan Ahlgren (V83), som grundade Mölnlyckeföretaget Energiförbättring Väst AB 1991.
– Vi valde att ta fram det här stipendiet i samarbete med Chalmers för att kunna bidra till ett energisnålt byggande med bibehållen inomhuskomfort för de boende. Stipendiet är också ett personligt tack för Chalmers betydelse för min egen karriär och utveckling, och därmed även för mitt företag och vår personal. Chalmers har skapat en ytterst viktig plattform i mitt liv, säger Johan Ahlgren.

Cajsa Lindström tog emot det första energistipendiet när det utlystes 2012:
– Att få ett sådant här stipendium är jätteroligt. Eftersom jag fick stipendiet utifrån mitt intresse för energieffektivisering känns det extra roligt. Det ger en verkligen en knuff att fortsätta mot sina mål och förhoppningar, sa hon i samband med prisutdelningen som ägde rum på Restaurang Kometen i Göteborg.

På bilden längst upp gratuleras Cajsa till stipendiet av donatorn Johan Ahlgren. I årets kommande första nummer av Chalmers magasin finns en stor intervju med Johan Ahlgren, där han berättar mer om sina bevekelsegrunder.

Förra året gick stipendiet till V-teknologen och chalmeristen Jonas Lundgren.

Årets stipendium är öppet för ansökningar fram till och med den 21 mars 2014.

Text: Michael Nystås
Foto: Energiförbättring Väst AB

Läs mer om Cajsa Lindström >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2012/06/20/cajsa-lindstrom-far-helt-nytt-energistipendium

Läs mer om Jonas Lundgren >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/08/23/jonas-lundgren-far-energiforbattrings-stipendium

Läs mer om Energistipendiet och hur du ansöker >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/chalmers-vanner/stipendier/Sidor/Energistipendiet-Energif%C3%B6rb%C3%A4ttring-V%C3%A4st-AB.aspx

Läs mer om Energiförbättring Väst AB >>>
www.efvab.se

Läs mer om fundraising på Chalmers och hur du kan bidra >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/fundraising