Kategori: U.S. Friends of Chalmers

Leo and Hedfors win Chalmers medal 2014


Dorothy Leo and Bo Hedfors are awarded the Chalmers medal 2014 for their efforts in promoting the university’s development and operations.
“With a combination of energy, valuable international experience and working in the interests of Chalmers students, they have, in their personal and considerate manner, contributed to both student development and a more attractive Chalmers”, the university board wrote in their motivation.

Bo Hedfors

Chalmers alumnus Bo Hedfors (E68) was one of the founders of U.S. Friends of Chalmers in 2002. He has occupied many management positions within telecommunications, including in Sweden, Holland and Denmark and as deputy managing director at Motorola, Chicago, USA. He worked for Ericsson in Sweden for 30 years and ran his own company, Hedfone Consulting, from 2002 until 2009. He has also functioned as a business angel and once again has demonstrated his affinity with Chalmers by investing both resources and expertise within Chalmers sphere of innovation. Bo Hedfors now lives in La Jolla, California and in Stockholm.

Member of RÅK
Bo Hedfors has been a member of the RÅK advisory committee at Chalmers since start up and contributed with contacts and expertise in connection with international arenas and USA. Moreover, he has provided useful contacts with the telecommunications sector, in which he has been active throughout his career.
As have many other RÅK members, Bo Hedfors has been a champion benefactor and donator to Chalmers, displaying great interest in Chalmers research and innovation systems. He has displayed equal interest in students and in education development. Bo Hedfors has been the largest donator to U.S. Friends of Chalmers and to the student scholarships that bear the foundation name.

Increasing knowledge about Chalmers in the USA
U.S. Friends of Chalmers is an organisation for the main purpose of increasing knowledge about Chalmers in the USA, and by this means supporting research, development and collaboration between these countries in organising fundraising for various purposes. This is achieved by informing Chalmers of possible American donations. As chairperson of the association, Bo Hedfors has promoted and supported voluntary work for Chalmers in USA. Bo Hedfors has also supported and reinforced the internship program Chalmers has in USA for technology students and freshly qualified alumni. Here, students are given the opportunity to study and work for US companies for a period of time. The program has been highly beneficial in development terms for both interns and Chalmers. U.S. Friends of Chalmers have recently launched a new scholarship for American citizens interested in taking a master’s degree at Chalmers.

Dorothy Leo
Dorothy Leo lives in London and been Director of executive Management for the SKF Group since 2012. She is in now charge of SKF management development program and previously, as Director Talent Management, responsible for developing future executives in various global programs. From 1991-1995 she was a consultant for ODI (Organizational Dynamics, Inc.) and before that worked with various projects within different client-related positions.

Infectious energy
Dorothy Leo is involved at all levels in Unitech – a collaboration program between nine prominent universities of technology from nine European countries and more than 20 major companies. Here, as usual, she applies her infectious energy and performs far beyond expectations. Dorothy Leo has been company representative for Unitech management for more than a decade and since 2011 has occupied a still more demanding position as treasurer. This places her in a strategic role for the development of Unitech’s future. She is convinced that Unitech is a concept that provides major advantages for companies, students and universities. Dorothy Leo is prone to promote the importance of Unitech within her own company, where she acts as a hub for many of the decentralised activities SKF operates within the Unitech framework. She regards Unitech as a natural part of SKF Corporate Social responsibility and Employer Branding.

Works for the students
At the personal level she works for the students and provides individual support at every Unitech event. She understands individuals in the situation in which they find themselves at that particular time, and is always prepared to act as a sensible mentor. Dorothy Leo also attends many occasions when students are to be selected based on greatest possible benefit for all parties involved. In her role, she shares her long international HR experience with the university world as to how students can best prepare for future employment in Sweden and other countries.

Provides an example
Dorothy Leo provides an example and demonstrates how collaboration between the business community and the university can function at its best. She has personally given many students a flying start in a global world.

Compilation: Michael Nystås
Photography Bo Hedfors: Jan-Olof Yxell
Photography Dorothy Leo: Private

Facts about the Chalmers medal
The Chalmers medal was instituted in 1948 to commemorate the 200th birthday of William Chalmers. The medal is presented to those who, through enthusiasm and beneficial efforts, have promoted the university’s activities and development. In other words, medal winners shall have achieved something extraordinary for Chalmers.
Chalmers medallists are selected by the Chalmers university board on the advice of the president. The medal is presented at the annual conferment, held this year on the 10th of May.

Previous medalists >>>
www.chalmers.se/en/about-chalmers/academic-ceremonies/doctoral-conferment-ceremony/Pages/the-chalmers-medal.aspx

For more information about U.S. Friends of Chalmers >>>
usfriendsofchalmers.org

For more information about Unitech International >>>
sv.wikipedia.org/wiki/UNITECH_International

Read an interview with Bo Hedfors >>>
www.chalmers.se/en/news/Pages/Bo-Hedfors-is-the-face-of-Chalmers-in-the-United-States.aspx

 

Chalmersmedaljen 2014 till Dorothy Leo och Bo Hedfors


Dorothy Leo och Bo Hedfors får Chalmersmedaljen 2014 för sina insatser för att främja högskolans utveckling och verksamhet.
”Med en kombination av energi, värdefull internationell erfarenhet och omsorg om Chalmers studenter har de på ett personligt och omsorgsfullt sätt bidragit till både studenternas utveckling och ett mer attraktivt Chalmers”, skriver högskolestyrelsen i sin motivering.

Dorothy Leo är bosatt i London och är sedan januari 2012 Director of Executive Management for the SKF Group. Där ansvarar hon för den strategiska utvecklingen av SKF:s ledarskapsprogram. Dessförinnan var hon bland annat Director Talent Management med ansvar för att utveckla deras framtida ledare i olika globala program. 1991-1995 arbetade hon som konsult för ODI (Organizational Dynamics, Inc.) och dessförinnan med andra uppdrag inom olika kundrelaterade positioner.

Dorothy Leo är involverad på alla nivåer i Unitech – ett samarbetsprogram mellan nio framstående tekniska universitet från nio länder i Europa och drygt 20 större företag – med smittsam energi och långt över det som förväntas. Sedan mer än tio år har Dorothy Leo varit företagsrepresentant i ledningen för Unitech och har sedan 2011 ett ännu mer aktivt uppdrag som kassör. I denna position har hon en strategisk roll för Unitechs framtida utveckling. Hon är av den fasta övertygelsen att Unitech är ett koncept som både företag, studenter och universitet har stor fördel av. Dorothy Leo framhåller även vikten av Unitech inom sitt eget företag där hon är ett nav för många av de decentraliserade aktiviteter SKF driver inom ramen för Unitech. Hon ser Unitech som en naturlig del av SKF:s Corporate Social Responsibility och Employer Branding.

På det personliga planet engagerar hon sig för studenterna och ger individuell support på varje Unitech-event. Hon ser individerna i den situation de befinner sig just där och då, och är alltid beredd att vara en klok mentor. Dorothy Leo är också med vid många tillfällen då studenter ska väljas ut, utifrån största möjliga nytta för alla ingående parter. I den rollen har hon delat med sig av sin långa, internationella HR-erfarenhet till universitetsvärlden om hur studenterna bäst förbereds för framtida anställningar i Sverige och i andra länder.
Dorothy Leo är ett föredöme och hon visar hur samverkan mellan näringsliv och universitet kan fungera när det är som bäst. Som person har hon bidragit till att ge många studenter en flygande start i en global värld.

Chalmeristen Bo Hedfors (E68) var bland annat med och startade U.S. Friends of Chalmers år 2002. Han har haft många ledande befattningar inom telekommunikation, bland annat i Sverige, Holland, Danmark och USA, där han var vice vd på Motorola i Chicago. På svenska Ericsson var han verksam i 30 år. Mellan 2002 och 2009 drev han sitt eget företag Hedfone Consulting. Han har också fungerat som affärsängel där han återigen visat att Chalmers står honom nära genom att gå in i företag i Chalmers innovationssfär med både resurser och kunnande. I dag är Bo Hedfors bosatt i La Jolla, Kalifornien, och i Stockholm.

Bo Hedfors har också varit ledamot i Rådgivande kommittén (RÅK) på Chalmers sedan dess start och bidragit med kontakter och kunskaper om internationella arenor och om USA men också till värdefulla kontakter i telekommunikationsbranschen där han varit aktiv under hela sin karriär. Liksom flera andra ledamöter i RÅK har Bo Hedfors varit en stor välgörare och donator till Chalmers, med stort intresse för Chalmers forskning och innovationssystem. Ett lika stort intresse har han visat för studenterna och utbildningens utveckling. Bo Hedfors har varit den enskilt största donatorn till U.S. Friends of Chalmers och till de studentstipendier som bär stiftelsens namn.

U.S. Friends of Chalmers är en organisation vars huvudsyfte är att öka kunskapen om Chalmers i USA och i detta stödja forskning, utveckling och samarbete mellan länderana genom att bedriva fundraising för olika ändamål. Detta gör man genom att förmedla möjligheterna rörande amerikanska donationer till Chalmers. Som föreningens ordförande har Hedfors främjat och stöttat volontärarbetet för Chalmers i USA. Bo Hedfors har också stöttat och stärkt det program för internship som Chalmers har i USA för teknologer och nyutexaminerade alumner. Här får studenterna möjlighet att studera och jobba på företag i USA under en period. Programmet har varit mycket utvecklande för såväl de utresande personerna som för Chalmers. U.S. Friends of Chalmers har nyligen också lanserat ett nytt stipendium för amerikanska medborgare som vill ta en masterexamen på Chalmers.

Fakta om Chalmersmedaljen >>>
Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Medaljörerna skall alltså ha gjort något utöver det vanliga för Chalmers.
Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers högskolestyrelse på förslag av rektor. Medaljen delas ut vid den årliga promotionen, som i år äger rum den 10 maj.
Tidigare års chalmersmedaljörer >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/akademiska-hogtider/promotion/chalmersmedaljen/Sidor/default.aspx

Mer information om U.S. Friends of Chalmers >>>
usfriendsofchalmers.org

Mer information om Unitech International >>>
sv.wikipedia.org/wiki/UNITECH_International

Läs en längre intervju med Bo Hedfors – Chalmers man i USA >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2012/02/14/bo-hedfors-ar-chalmers-man-i-usa

Sammanställning: Michael Nystås
Foto Bo Hedfors: Jan-Olof Yxell
Foto Dorothy Leo: Privat

Scholars met their sponsors at The House of William ChalmersInternational scholars from five countries met the companies and people sponsoring their studies at The House of William Chalmers.
An informal afternoon tea was held in the venerable halls where William Chalmers once walked.
”I wouldn’t be standing here today if it weren’t for this scholarship. Thank you for the appreciation you have shown me. I am truly honoured,” said Xuebo Wang, a Chalmers student on scholarship from Mölnlycke Health Care.

The occasion for the late afternoon event on September 18 was to celebrate the scholarship students and thank their sponsors and donors. In attendance were twenty-two scholars and representatives from Ericsson, FlexLink, Mölnlycke Health Care, Volvo Car Corporation, Volvo Group, Volvo Global Trucks Technology and Volvo IT. Also taking part were representatives of U.S. Friends of Chalmers and Chalmers MasterCard.
Entrepreneur and philanthropist Sievert Larsson was also a special guest. The donation made to the school in his name is aimed at young Thai students wishing to pursue Master’s studies at Chalmers.
It was, in the words of fundraiser Peter Lindwall, who gave everyone a warm welcome, a joyful day.

Students from 60 countries
Today, with students from 60 countries, Chalmers can with good reason call itself an international university. This aspect was emphasized by Karin Markides, President and CEO, in her opening speech:
”Chalmers has come a long way, and held various roles in society, but always with a strong connection to the world around us. Our strengths — i.e. our history, strong links in the world, strong alumni network and our openness — are major benefits. Our international character keeps us on our toes a little more than everyone else, and I think it makes a difference,” said Karin Markides.
Addressing the present scholarship holders, she said:
”Our educational programs offer more than skills alone. They also provide students with an opportunity to develop into agents of change for the world. These are big words, but there are many ways of achieving this end – through meetings across borders and disciplines, among other things.”
In order to do this, Chalmers must be an international educational institution.
”Without connections to all parts of the world, this would not be possible. When tuition fees were instituted for overseas students, this became more difficult. Luckily, both individuals and businesses have demonstrated a great understanding, and the support we have received has enabled us to offer scholarships to finance all or part of the tuition fee.
Karin Markides also directly addressed the donors and sponsors in attendance:
”I want to thank all of you for the efforts you are making. It means more than you can imagine,” she said.

”International students are an extremely vital part of our DNA”
Maria Knutson Wedel, Vice President in charge of undergraduate education, gave a brief speech piggybacking on what the President had said:
”Karin expressed what it is that makes up Chalmers’s soul. In higher education, we often talk about ’the DNA of a university’. Having international students at Chalmers is an extremely vital part of our DNA. Another part is the quality of education. My opinion is that education is so much better when we get perspectives from different parts of the world,” she said.

Short, but touching stories
Six of the scholarship holders in attendance held their own mini-speeches about themselves and their motivations. The stories were short, but moving. Ismael Ayala received Chalmers MasterCard’s newly established scholarship earlier this year to come to Sweden from Mexico:
”I am the second person in my family to pursue a Master’s degree, and the first in the family to get the chance to study abroad. I consider myself very lucky. Without the scholarship, this never would have been possible,” he explained.

Thanks to Sievert Larsson
In his speech, Sievert Larsson fellow Thitipong Sansanayuth thanked Sievert Larsson for the opportunity to come to Chalmers and study biomechanical engineering:
”Chalmers gives me the greatest possible opportunity to get the skills I need to develop new innovations and follow my dream. Kap kun khap,” he said.

Student recruiters from Chalmers
Volvo Group fellow Poornima Joshi from Bangalore in India explained how she met Chalmers international student recruiter Kerstin Jönsson – or Miss Kristin as Joshi calls her – at an education fair in her hometown:
”During a long conversation she convinced me to come and study Software Engineering at Chalmers. We talked about following your destiny and your heart, and I think that’s when I realized that Chalmers was for me. Later, when I received a call from Volvo that I had received a scholarship, I was even more sure,” said Poornima.
She immediately felt welcome the moment she set foot at Landvetter:
”They have these fun doors that open automatically, and it was like a sign. I got the feeling that the city was welcoming me.”

Friends recommended Chalmers
Que Wang is a fellow with Volvo Car Corporation. Originally from China, Wang began Masters Studies this fall in Electric Power Engineering.
”I have friends who went to Chalmers earlier and told me that Chalmers is very good in this area. I found out more when I got the chance to attend an event in Shanghai, where I met alumni coordinator Peter Hellqvist and student recruiter Cecilia Hillman. They gave me a lot more information and showed me more kindness than I had anticipated, so I decided to apply here.”
”Chalmers and the Volvo scholarship give me a great opportunity to get to know both the college and Volvo. I look forward to gaining new skills that can be used in real life. I will cherish my time here,” said Wang Que.
Xuebo Wang is also from China. He is at Chalmers on scholarship from Mölnlycke Health Care, and studies Management and Economics of Innovation. Xuebo Wang had heard of William Chalmers long ago while still in China.

Proud chalmerist
Lei Ni has been awarded a scholarship from FlexLink – whom he thanked warmly – and this fall, he started his Master studies in Systems, Control and Mechatronics:
”I’m a chalmerist and proud of it!” he exclaimed, immediately eliciting spontaneous applause.
Lei Ni said he had two main reasons for choosing Chalmers:
”I understood that you take good care of your international students. I sensed this throughout the application period and now that I’ve arrived. All along there have been plenty of official representatives from the college ready to help me,” he said, mentioning in particular Peter Hellqvist, fundraiser Peter Lindwall and Jens Hansson from Admissions.

Got to borrow William Chalmers’ hat
Guests were then entertained by William Chalmers — or, rather chalmerist Philip Wramsby, who often plays the University’s founder in various festive contexts. The afternoon’s most heart-warming moment was probably when beaming Sievert Larsson fellow Chantat Rungruengsaowapak borrowed William Chalmers’ Napoleon-style hat, coat and white wig.
With a wide smile and a sparkle of pride in his eyes, he posed for photographer Jan-Olof Yxell:
”I’ve dreamed of wearing a hat like this my whole life,” said Chantat.
And, lo and behold, after just two weeks in Sweden at Chalmers his boyhood dream has come true. When William Chalmers said goodbye after regaining his belongings, he gave these parting words:
”Remember that nothing is impossible!”

Watch the video and more interviews
The video above includes several company representatives explaining why they chose to support Chalmers with scholarships for international students:
”Mainly, we want to contribute to society wherever we are, and since we have our head office in Gothenburg, collaboration with Chalmers is quite natural. We also want to contribute to human well-being worldwide and to a global understanding of different cultures,” says Klas Ålander, CIO at FlexLink.
The video also includes students talking about scholarships, Chalmers and education.

Text: Michael Nystås
Photo: Jan-Olof Yxell
Video: Torgil Störner

Read previous posts about scholarships >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/category/scholarships

See the pictures and download the ones you want on FlickR >>>
www.flickr.com/photos/chalmersuniversityoftechnology/sets/72157635793618376

stiptraff_ericsson_b stiptraff_ericsson_a stipendiatträff_800px_z stipendiatträff_800px_y stipendiatträff_800px_x stipendiatträff_800px_p stipendiatträff_800px_o stipendiatträff_800px_m stipendiatträff_800px_n stipendiatträff_800px_d stipendiatträff_800px_f stipendiatträff_800px_g stipendiatträff_800px_h stipendiatträff_800px_i stipendiatträff_800px_j
stipendiatträff_800px_l stipendiatträff_800px_c stipendiatträff_800px_b stipendiatträff_800px_aa stipendiatträff_800px_a stipendiatträff_800px_15 stipendiatträff_800px_14 stipendiatträff_800px_13 stipendiatträff_800px_12 stipendiatträff_800px_11 stipendiatträff_800px_2 stipendiatträff_800px_3 stipendiatträff_800px_4 stipendiatträff_800px_5 stipendiatträff_800px_6 stipendiatträff_800px_7 stipendiatträff_800px_8 stipendiatträff_800px_9 stipendiatträff_800px_1

Stor chalmeristträff i USADen 23-26 maj bjuds alla chalmerister bosatta i USA in till en stor alumnträff i Washington. Satsningen görs av Chalmersska Ingenjörsföreningen, US Friends of Chalmers och Chalmers tillsammans med Sveriges ambassad. På plats väntar ett digert fyradagarsprogram med föredrag, teknik och umgänge.
– Vi räknar med omkring 75 deltagare totalt, säger Urban Ziegler, vice ordförande i Chalmersska Ingenjörsföreningens USA-Kanada-avdelning.

Alumnträffen arrangeras i samband med föreningens årsmöte. Det är den traditionella sammankomsten för chalmerister i USA och Kanada, med anor från tidigt 50-tal. Samma helg infaller också Memorial Day, som är den stora nationella helgen i USA.
– Vi inleder årsmötet med en klassisk Club Emil-kväll med ärtsoppa och pannkakor, berättar Urban Ziegler som ser fram mot några minnesvärda dagar.

Temadag om framtidens energilösningar
Fredagen den 24 maj tillbringas till största delen på House of Sweden, ritat av chalmersutbildade arkitekten Gert Wingårdh, som även inrymmer den svenska ambassaden. Dagen innehåller föreläsningar på temat ”Energy for the future”.
Från Chalmers deltar rektor och vd Karin Markides, professor Tomas Kåberger, CRO Anders Wennberg och alumnikoordinatorn Peter Hellqvist.
Det blir presentationer av Markides, Kåberger och representanter från näringslivet, samt paneldebatt med Kåberger, Sarah Ladislaw, Center for Strategic & International Studies, Doug Arent, USA:s energidepartement, Tony Greszler, Volvo Group Technology och Samuel S Di Renzo, Renewable Energy.
Medverkar gör även Bo Hedfors, ordförande i US Friends of Chalmers, Rolf Höijer och Ola Göransson från Sveriges ambassad i Washington.

Guidade rundvandringar
Under den intensiva helgen kan deltagarna också se fram emot guidade rundvandringar i House of Sweden och kongressbyggnaden Kapitolium, samt goda möjligheter att se och ta del av den amerikanska huvudstaden.
– Vi hade bara ett begränsat antal besökarpass till kongressbyggnaden och de blev snabbt uppbokade. Men Arne Dunhem i föreningen lyckades utverka fler pass. Som backup har vi ett antal pass till den 27 maj också, så det kommer att finnas möjligheter för alla våra gäster att se byggnaden inifrån, säger Urban Ziegler.

Studiebesök och gasque
Den 25 maj planeras ett studiebesök på Stella Group, ett bolag som arbetar med alternativ energi. En annan höjdpunkt är gasquen på kvällen som genomförs helt enligt klassiska traditioner från Chalmers.
– Vi diskuterar just nu den exakta menyn med cateringfirman, och detaljerna börjar falla på plats, hälsar Urban Ziegler.

Text: Michael Nystås
Illustration: En glimten i ögat-hälsning från Åke Hellman, ordförande i Chalmersska Ingenjörsföreningens USA-Kanada-avdelning – Kapitolium prydd med chalmersmössa!

Läs mer om CING:s USA/Kanada-avdelning och få mer information om årsmötet >>>
www.cing-usa-canada.com

Läs mer om US Friends of Chalmers >>>
usfriendsofchalmers.org

Ladda ner programmet för Energy for the future [pdf, 174kb]

Big chalmerist meeting in USAAll chalmerists living in the USA are invited to a big alumni meeting in Washington 23rd – 26th of May.
The event is put on by CING, US Friends of Chalmers, and Chalmers together with the Swedish Embassy. The event spans a program crammed with talks, engineering and socialising.
‘We expect a total 75 delegates,’ said Urban Ziegler, vice president of the CING USA-Canada division.
The alumni meeting is put on at the same time as the association’s annual meeting. This is a traditional gathering for chalmerists in USA and Canada, going back to the early 1950s. The meeting coincides with Memorial Day, the big USA public holiday.
‘We kick-off the annual meeting with a classic Club Emil evening – Swedish pea soup and pancakes,’ Urban Ziegler tells us, who is looking forward to having a memorable time.

Talks on the energy for the future
Friday the 24th of May is spent mostly at the House of Sweden, designed by Chalmers educated architect Gert Wingårdh, and which also houses the Swedish Embassy. The day features talks on the theme “Energy for the future”.
Delegates from Chalmers are president and CEO Karin Markides, professor Tomas Kåberger, CRO Anders Wennberg and alumni coordinator Peter Hellqvist.
Presentations will be delivered by Markides, Kåberger and representatives from trade and industry. There will be a panel debate with Kåberger, Sarah Ladislaw, Center for Strategic & International Studies, Doug Arent of the US energy department, Tony Greszler, Volvo Group Technology and Samuel S Di Renzo, Renewable Energy.
Other participants include Bo Hedfors, chairman of US Friends of Chalmers, Rolf Höijer and Ola Göransson from the Swedish Embassy, Washington.

Guided tours
During this busy weekend, delegates can look forward to guided tours of the House of Sweden and the Capitol congress building and a good opportunity to see and experience the American capital.
‘We only had a few visitor passes for the congress building and these went quickly. But the association’s Arne Dunhem managed to conjure up a few more. And as a back-up, several passes for the 27th of May when there will be an opportunity for our guests to see the building on the inside,’ Urban Ziegler said.

Study visit and gasque
A study visit to the Stella Group, a company that works with alternative energy, is planned for the 25th of May. Another high spot will be the evening gasque, held strictly according to Chalmers traditions.
‘We are now discussing the menu with a catering company,‘ Urban Ziegler said, ‘and this is beginning to shape up nicely.’

Text: Michael Nystås
Illustration: A glint in the eye of Åke Hellman, chairman of CING USA-Canada division – the Capitol decorated with a Chalmers cap!

For more about CING USA-Canada division and more information about the annual meeting >>>
www.cing-usa-canada.com

For more about US Friends of Chalmers >>>
usfriendsofchalmers.org

Download the program for Energy for the future [pdf, 174kb]

Bo Hedfors är Chalmers man i USA


Första stipendiet för amerikanska chalmerister är i hamn efter en intensiv telefonkampanj för US Friends of Chalmers.
Och nu strör ordföranden, chalmeristen och entreprenören Bo Hedfors (E68), lovord över Karin Markides:
– Chalmers varumärke har ökat i värde i USA de senaste tio åren, och definitivt de senaste fem åren när hon varit med, säger han om Chalmers rektor och vd.
Vi fick en pratstund med Bo Hedfors över en hyfsat stabil Skype-lina till ett soligt Kalifornien där han är bosatt sedan drygt nio år.
Men han har tillbringat många år i USA, och kom till landet första gången redan 1983. Åren 1987 till 1993 bodde han och familjen i Sverige.
– 1994 flyttade vi till USA igen, och efter det har jag inte kommit tillbaka, berättar Bo.
Bo Hedfors är född i Karlshamn i Blekinge 1944, och blir 68 år i mars. Han bor tillsammans med hustrun Anita i staden La Jolla utanför San Diego. Parets två vuxna barn Eva och Martin och de tre barnbarnen, alla flickor, bor i Stockholm.
Segling är ett av hans största fritidsintressen. La Jolla ligger bara ett stenkast från Stilla Havet, och efter vårt samtal är det dags att ge sig ut igen med den egna båten. Kontrasten mot ett vinterkallt Göteborg framstår som total.
– Det är seglingsväder hela året runt. Man tar aldrig upp båten här, utan jag har en dykare som skrapar botten varje månad, berättar han.

Genom åren har Bo Hedfors haft många ledande positioner inom företag som Motorola och Ericsson. De första fem åren efter sin chalmersexamen i elektroteknik 1968 var han verksam i Holland och Danmark.
– Jag kom hem till Sverige 1974 och var då med om att utveckla Ericssons stora AXE-system, som sen blev deras succé under 20-30 år.
1983 gick flyttlasset till Anaheim i Kalifornien där Bo Hedfors sjösatte ett joint venture mellan Ericsson och Honeywell, och blev dess vd med kontor tre kvarter från Disneyland.
Största delen av Bos karriär har vigts åt Ericsson. 1990 utnämndes han till teknisk direktör och 1994 blev han bolagets USA-chef.
– 1998 hade jag varit på Ericsson i 30 år och tänkte att jag skulle hinna med att göra något mer.
Bo handplockades då till uppdraget som vice vd på Motorola i Chicago där familjen bodde i fem år. I samband med den stora telekomkraschen 2002 bestämde sig Bo Hedfors för att växla ner och startade sitt eget företag Hedfone Consulting, som han drev fram till och med 2009. Bland uppdragsgivarna fanns Samsung och andra telekomjättar.
– Ofta gick det ut på att man skulle hjälpa till med kundkontakter eller göra review på olika strategier. Bolaget bestod bara av mig själv, och sen hade jag samlat experter runtomkring mig, som jag kopplade in när det behövdes, förklarar Bo.
För tre år sen avvecklade han Hedfone – men har alltjämt en fot stadigt placerad i branschen.
– Har man hållit på med telekom i hela sitt liv, kan man bara inte lämna. Nu har jag en del styrelseuppdrag i både privata och offentliga företag. Jag har också investerat i en del nystartade företag och hjälper unga entreprenörer att komma igång, bland annat ett bolag från Chalmers Innovation, säger han.
Ett par gånger i månaden är han i Silicon Valley där han har ett flertal uppdrag som rådgivare, konsult och styrelsemedlem. Bo är aktiv i styrelsen för telekomnätverket CommNexus, och har bjudit in representanter för Telia Sonera till en träff i San Diego i mars.
Han fortsätter att hålla koll på branschen, bland annat genom att alltid boka in den stora mobilmässan, Mobile World Congress, i Barcelona varje år. Engagemanget som styrelseordförande i US Friends of Chalmers, ett uppdrag han haft allt sedan starten 2002, tar också mycket tid.
– Dagen är full om man ska hinna klämma in lite segling också då och då, skrattar Bo.

US Friends of Chalmers bildades med det uttalade syftet att stödja forskning, utveckling och samarbete med Chalmers genom att bedriva fundraising till olika projekt. De första åren beskriver Bo Hedfors som lite stapplande, men sedan några år tillbaka är verksamheten bättre organiserad genom ett internship-program där två chalmersstudenter får chansen till nyttig USA-praktik på ett företag där, samtidigt som de jobbar med utvecklingen av US Friends.
– Det programmet är bland det bästa vi har åstadkommit tillsammans med Chalmers. De som är här lägger ner mycket jobb på att stödja US Friends, samtidigt som de får jobba i riktiga företag och lära sig miljön i Silicon Valley.
2012 kan man alltså fira tioårsjubileum – och det gör man genom att lansera ett helt nytt stipendium för amerikanska medborgare som vill ta en masterexamen på Chalmers.
– Vi ville göra något som har strategisk betydelse för Chalmers, och kom fram till att högskolan måste ha stipendier för att kunna få lika många internationella studenter som tidigare, trots de nya studieavgifterna. Därför ville vi satsa på ett stipendium, berättar Bo Hedfors.
Under hösten genomfördes en fundraisingkampanj mot alumner bosatta i USA, för att samla in pengar till ett US Friends-stipendium för amerikanska medborgare. Stipendiet finansierar upp till 75 procent av studieavgiften och delas ut för första gången längre fram i vår.
– Målet är att vi ska fortsätta med stipendiet varje år. Det finns ungefär 700 alumner i USA och vi hoppas så klart på ett fortsatt intresse, säger Bo.

Han lovordar Chalmers rektor Karin Markides insatser för US Friends of Chalmers och betonar hennes betydelse för organisationen:
– Att hon tog över som rektor har varit väldigt positivt för vår del. Dels har hon varit professor i USA och har ett stort intresse för landet, dels vet hon hur det fungerar och har mycket kontakter här. För oss har det varit väldigt inspirerande att ha henne i ledningen. Hon känner för det vi gör och ställer upp när vi har olika event.
Bo Hedfors tycker att Karin Markides har varit en stor tillgång för US Friends of Chalmers.
– Hon har verkligen medverkat till att sälja Chalmers väldigt bra, inte minst genom sina kontakter på Stanford och MIT. Chalmers varumärke har ökat i värde i USA de senaste tio åren, och definitivt de senaste fem åren när Karin varit med, säger han.

Bo började utbilda sig till civilingenjör i elektroteknik på Chalmers 1963.
– Jag gjorde militärtjänsten på KA4 i Göteborg och lärde mig en del om Chalmers och Göteborg redan då. Alla mina kompisar i Karlshamn skulle gå i Lund, men det tyckte jag inte verkade så roligt, så det blev Göteborg.
– Först tänkte jag bli kemist men jag kom inte in på kemi. Det blev elektro eftersom jag inte hade tillräckligt bra betyg. Men det har ju gått bra ändå!
Kårlivet var han inte speciellt engagerad i.
– Jag byggde cortège nåt år, men annars spelade jag mycket fotboll på Heden. En intressant kille jag minns hette Per Rudquist och bodde i en husvagn utanför kårhuset med får och getter. Hos honom fick man bo när det var dags för augustitentorna.
Exjobbet handlade om att optimera PCM-pulser på telefonledning.
– Jag gjorde det tillsammans med en kompis, och vi mätte på en sån där stor kabelrulle. Vi hade problem med att mellanvågssändaren i Delsjön störde våra mätningar och kunde bara mäta när den var avstängd på nätterna. Så vi låg där och mätte mellan midnatt och fyra på morgonen! Sen åkte vi ner till Café Auto i Nordstan och tog oss en rejäl macka. Där var det många chalmerister, minns Bo Hedfors.
En annan höjdpunkt var den traditionella nollningen då alla nyantagna studenter togs emot.
– Vi byggde om ett helt hus i Gamla Haga med rutschkana från fjärde våningen ner till gatan genom att lägga masonit i trapphuset. Det var en trevlig tid!
Har du några goda råd till våra nuvarande studenter?
– Man lär sig en massa fakta och analytiska grejer och att tänka rationellt på Chalmers. Men sen när man kommer ut i affärslivet visar det sig att det handlar om mycket mer än teknik. Det handlar också om social kompetens, och det är därför viktigt att engagera sig i något mer än bara studierna. Jag tror att dagens ungdomar gör det mer än vad vi gjorde. Chalmers kanske skulle ha någon kurs i social kompetens?
– Sen är möjligheterna många fler i dag. Studenterna på entreprenörsskolan kan förverkliga sina idéer innan de ens fyllt tjugo, säger Bo.

Foto: Tellabs Inc

Läs mer om US Friends of Chalmers >>>
usfriendsofchalmers.org

Chalmerist öppnade börsen i New YorkAnders Gustafsson (E84), chalmerist och vd för Zebra Technologies, ringde i börsklockan när handelsveckan öppnades i New York häromveckan.

– Jag var oerhört hedrad över att få möjlighet att offentligt tacka våra medarbetare, partners, kunder och aktieägare för deras stöd och engagemang under de senaste 20 åren, säger han i en kommentar till Alumnibloggen.
Att öppna New York-börsen genom att ringa i klockan under den så kallade opening bell-ceremonin räknas som ett av de finaste uppdragen för amerikanska börs-vd:ar.
Den 15 augusti hade turen kommit till svensken, göteborgaren och chalmeristen Anders Gustafsson, som fick möjlighet att på detta sätt fira att hans bolag Zebra Technologies funnits på börsen i 20 år.
– Det var ett spännande sätt att fira Zebra Technologies 20 år som ett offentligt börsnoterat bolag. Det var också ett utmärkt sätt att hedra de ansträngningar och den lojalitet som våra över 2 000 anställda, våra värderade partners och lojala aktieägare visat, säger Anders Gustafsson.
Zebra Technologies är en amerikansk skrivartillverkare med kontor i 26 länder. Deras högteknologiska lösningar för snabbutskrifter genom så kallad RFID-taggning har blivit världsledande.
Svensken Anders Gustafsson är företagets vd sedan 2007. 51-åringen är född och uppvuxen i Göteborg, och har haft framskjutna positioner på bolag som Spirent Communications, Tellabs, Motorola och Network Equipment Technologies. Han är bosatt i Deerfield, Illinois, norr om Chicago i USA, och sitter i styrelsen för bland annat US Friends of Chalmers, ett uppdrag han skattar högt.
– Det är en fin alumnorganisation inriktad på att främja Chalmers genom att identifiera nya kontakter och samla in pengar för att stödja högskolans verksamhet, förklarar Anders Gustafsson.
Efter sin chalmersexamen har han till största delen bott i USA, men även i Asien, England och Sverige periodvis.
??Vad minns du bäst från din chalmerstid?
– Här måste jag svara alla vänner jag lärde känna. Och alla kalas!
Under studietiden var han också vice säljchef i Chalmers Engineering Trainee Appointment Committee (CETAC). Han har behållit kontakten med Chalmers sedan han utexaminerades 1984. Förutom sin utbildning till civilingenjör har Anders Gustafsson vässat sitt cv med en MBA från anrika Harvard Business School.
Bland Anders Gustafssons uppdrag från senare tid lyser också hans engagemang som deltagare och talare vid The National Summit i Detroit för två år sen. Det var en nationell storkongress som samlade de främsta topparna inom amerikanskt näringsliv, myndigheter och universitetsvärld.
Syftet var att diskutera fyra frågor av avgörande betydelse för landets framtid i den globala ekonomin – teknik, energi, miljö och produktionsteknik. Bland de övriga talarna märktes namn som Microsofts vd Steve Ballmer, flera senatorer och många professorer.
The National Summit rankades som världens sjunde mest inflytelserika toppmöte av prestigefyllda tidskriften Forbes förra året.

Öppningsceremonin på Nasdaq-börsen är till för att uppmärksamma större milstolpar och händelser inom de börsnoterade bolagen. För Zebra Technologies markerade det 20 år på börsen – och en aktie som gått upp med 900 procent i värde sedan introduktionen, jämfört med den genomsnittliga uppgången på 300 procent.
– Det är en imponerande avkastning för våra investerare, säger Anders Gustafsson till Alumnibloggen.
Att ringa i börsklockan är ett stort ögonblick för varje amerikansk börs-vd. New York-börsens hela fokus och intresse riktas mot dagens öppningstalare, som belönas med dånande applåder och jublande publik.
– För ett bolag som vårt får en sån här händelse stort genomslag. Jag var oerhört hedrad över att få möjlighet att offentligt tacka våra medarbetare, partners, kunder och aktieägare för deras stöd och engagemang under de senaste 20 åren, och att erkänna deras bidrag till företagets framgångar.
– Det är också en sann ära att listas bland så många av de företag som verkligen har förändrat inte bara näringslivet, utan hela vår förståelse av världen omkring oss, säger Anders Gustafsson.
I sitt tal fokuserade han på Zebra Technologies utveckling och framgångar sedan börsintroduktionen 1991, och avslutade med en utblick framåt.
– För tjugo år sedan var Zebra ett ungt och växande företag som drevs av efterfrågan på streckodsläsning och -märkning. Sedan dess har både vårt företag och våra kunders behov vuxit som affärsidé, och tekniken har utvecklats. Under de kommande 20 åren kommer vår teknik att ge företagen den information de behöver i realtid för att kunna fatta smarta, strategiska affärsbeslut.
Anders Gustafssons tal på Nasdaq-börsen den 15 augusti kunde följas i livesänd tv över hela USA. På plats i New York fanns nyckelpersoner från Zebra Technologies, samt viktiga investerare och samarbetspartner.
I en intervju i Dagens Industri den 16 augusti säger Anders Gustafsson att Zebra-aktien gick upp med en procentenhet direkt efter hans tal. Och det såg länge ut som om den gångna veckans allmänna börsras hade bromsats.
Nu vet vi att det bara var en tillfällig frist.
– Det har helt klart varit instabilt på marknaden och det har skapat osäkerhet i hela världen. I tider som dessa är det därför särskilt viktigt för investerare att vara fokuserade på fundamenta, och inte på stämningen på marknaden, säger Anders Gustafsson till Alumnibloggen.
Zebra Technologies har ändå gått starkt genom de senaste årens oro i världsekonomin med en förhållandevis god tillväxt och lönsamhet.
– Som företag har vi alltid fokuserat på långsiktig tillväxt, och inte på kortsiktiga svängningar på marknaden. Det har tillåtit oss att skapa och låter oss fortsätta att skapa värde för våra aktieägare.
Anders Gustafsson ser optimistiskt på framtiden:
– Jag är mycket entusiastisk över vad som väntar för Zebra Technologies, och jag är stolt över att vara en del av ett sådant starkt företag. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt med att försöka göra data mer intelligent, säger han.

Foto: Faksimil från Dagens Industri, samt National Summit.

Se Anders Gustafsson ringa i börsklockan >>>
social.nasdaqomx.com/videodetail.cfm?EntryID=1223

Läs mer om Zebra Technologies >>>
www.zebra.com

Läs mer om US Friends of Chalmers >>>
usfriendsofchalmers.org

Chalmers on RETECH 2010


Chalmers and US Friends of Chalmers were pleased to invite our alumni to RETECH 2010. In cooperation with Volvo Corporation Chalmers offered free access to RETECH 2010. The exhibition offered several exciting meetings with both technologies and experts from different fields. At RETECH 2010 you could find the latest innovations in energy solutions. As an engineer it was a pure delight to get the opportunity to explore the latest technology. One of my personal favorites was the company that uses Archimedes Screw to transform water waves into electrical power:

http://www.hydrocoilpower.com/2problemssolutions.html

Volvo was one of the main exhibitors at RETECH 2010. In the stand Volvo showed the latest MACK truck. All visiting Chalmerists got the opportunity to get a special tour of Volvo North America by Urban Wass, manager of the department of environment & chemistry at Volvo. The visiting Chalmerists took the opportunity and asked several difficult questions to the Volvo representatives.

http://www.macktrucks.com/

Thanks to Volvo and US Friends of Chalmers we had a great day and I could recommend everyone to visit RETECH 2011.

Facts:  More than 1 000 mechanical engineers from Chalmers work at Volvo AB and Volvo Cars.

Join Chalmers at RETECH 2010


Dear Alumni,

Chalmers is pleased to invite you alumni in the USA to RETECH 2010. In cooperation with Volvo Corporation Chalmers offers five free exhibition passes and your chance to attend one of the most exciting events of 2010. Except a day pass to the exhibition Volvo will arrange a private presentation of Volvo in the USA just for you.

Date:  4 February
Time:  1:00 PM
Place:  Washington Convention Center, Washington DC
www.retech2010.com

The number of passes is limited so please send an email as soon as possible to robert.falck@chs.chalmers.se to claim an exhibition pass.

RETECH 2010
Over 300 companies and organizations from all renewable energy sectors—wind, solar, hydro, ocean, geothermal, biomass, bio-fuels, and waste-to-energy— will host booths on the Trade Show floor. Exhibitors will include equipment manufacturers and suppliers, systems providers, finance and investment firms, research & development companies, project developers and operators, law firms, green builders, architects, construction and rigging companies, NGOs, trade associations, and government agencies.

So take your chance and claim your exhibition pass and join Chalmers in exploring the RETECH 2010

Markides to visit Silicon Valley in early January 2010


There are several interesting happenings coming up for Chalmers USA over the next couple of months.
First up is a visit from Chalmers president Karin Markides. She will visit Silicon Valley on 5-7th of January.

On her schedule are meetings with Stanford as well as meetings with several companies with Chalmers interest.
Maybe some of you have got suggestions of something she should not miss if she is in the valley in January? Feel free to contact me on robert.falck@chs.chalmers.se

/Robert