Tagged: chalmers entreprenörskola

Wavetube vann EU:s största tävling för klimatsmarta affärsidéer


Nyligen avgjordes finalen av den europeiska affärsidétävlingen Clean Launchpad där hela 400 företag deltog. Vinnande ur striden gick vågkraftsföretaget Wavetube som startats på Chalmers entreprenörskola. Grundaren Sara West och hennes kollega Alexander Torstenfelt får nu 10 000 euro och varsin plats på Climate-KIC Accelerator, världens första affärsskola för cleantech-företagare. Wavetubes lösning för utvinning av el ur havsvågor ska nu drivas mot fullskalig kommersialisering. Det handlar om att hela tiden ifrågasätta och prova, något Sara West lärde sig under studietiden.

Congreso en Valencia de Climate Kic. final  de CleanLaunchpad.

Grattis till vinsten! Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt och givande! Det är ett stort framsteg för oss att exponeras i en miljö som samlar många intressenter inom klimatområdet och där inte bara Wavetube kan uppmärksammas utan vågkraft i allmänhet. Energi- och miljöteknik är rätt i tiden, så vi är väldigt glada att få vara med i början på denna resa.

Hur gick tävlingen till?
– Efter att ha gått vidare i den första deltävlingen följde ett intensivt tävlande bestående av två heldagar med workshops där vi arbetade mycket med affärscaset av vår lösning. Vårt resultat i Sverigefinalen, som ägde rum i Göteborg, gjorde att vi fick representera Sverige i europafinalen i Spanien. Av samtliga 400 idéer som presenterades i Valencia lyckades Wavetube knipa förstaplatsen!

Berätta om er framgångsrika affärsidé!
– Vi utvecklar en lösning som producerar förnybar el ur havsvågor. Den ska vara så enkel, robust och tillförlitlig som möjligt för att kunna motstå de krafter som uppstår ute till havs. Systemet består av en sluten kapsel där komponenter är skyddade från saltvattnet. Inuti finns tre ihopkopplade tuber och mellan dem flyttas en vattenmassa som driver turbiner i det mittersta magasinet. Det kan liknas med vattenkraft tillämpad på havsytan.

Hur föddes idén?
– Wavetube uppstod som ett innovationsprojekt vid Chalmers entreprenörskola i samarbete med företagsinkubatorn Encubator. Jag fick möjlighet att arbeta med Wavetube under mitt sista år som student och valde att fortsätta med det efter examen.

Varför tror du att juryn föll för just er lösning?
– Vågkraft har i dagsläget inte kommit lika långt i utvecklingen som sol- och vindkraft. Många lösningar har misslyckats visa på funktionalitet och överlevnad när de placerats till havs. Jag tror att vår lösning skiljer sig just för att den är specifikt designad för att kunna klara tuffa miljöer och även minskar kostnader för underhåll och service, vilket i slutändan reducerar energipriset per kWh. Lyckas vi genomföra alla steg kommer detta att få stor genomslagskraft.

Ni vann 10 000 euro för att gå vidare med affärsidén, vad händer härnäst?
– För varje utvecklingssteg vi tar reducerar vi både tekniska och kommersiella risker. Vårt närmsta steg är att utföra omfattande tester i en vågtankbassäng i Belfast på Nordirland. Detta blir det slutliga steget innan vi går från labbmiljö till riktiga tester ute till havs. Det är ett stort och resurskrävande steg där vi kommer att samarbeta med en industripartner för att förverkliga kommande steg mot en fullskalig vågkraftspark. I dagsläget finansieras vi av VINNOVA och nu även av Climate-KIC Accelerator som är världens första affärsskola för cleantech-företagare. Genom vinsten fick jag och min kollega Alexander Torstenfeldt varsin plats där.

Vilka är dina förväntningar på Climate-KIC Accelerator?
– Vi vill främst få hjälp med att förfina affärsmodellen och erbjudandet till våra kunder. Parallellt kommer vi att fortsätta demonstrera och utveckla tekniken. Genom Climate-KIC Accelerator får vi tillgång till ett brett kompetensnätverk, individuell affärscoachning och kontakt med potentiella partners och kunder. Det är en unik möjlighet för oss att exponeras globalt och skaffa den erfarenhet vi behöver för att nå ut till marknaden, förhoppningsvis snabbare än våra konkurrenter.

Vad var det bästa med utbildningen på Chalmers entreprenörskola?
– Att ständigt utsättas för utmaningar som låg utanför ens bekvämlighetzon. Det man teoretiskt lärde sig fick man direkt tillämpa i projektet man arbetade med. Wavetube har än idag nära samarbete med Chalmers och med andra startup-företag som arbetats fram där.

Kom något från studietiden till nytta i tävlingen?
– Att våga. Att våga prova och lita på sig själv. Ingen kan det här så bra som du själv. Och att ständigt ifrågasätta och kommunicera med andra. Att ha roligt helt enkelt!

Wavetube

Text: Caroline Örmgård
Bild: Creative Commons/Bo Norrman

Din teknikidé kan bli verklighet med hjälp av studenter


Snart genomför Chalmers ”Idea evaluation”, en kurs där studenterna på Chalmers entreprenörskola får lära sig utvärdera möjligheter för olika teknikidéer. David Andersson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation är en av de kursansvariga och berättar att man nu är på jakt efter spännande och innovativa teknikidéer i behov av utvärdering. En av tidigare års idéer födde det framgångsrika startup-bolaget Imnus Emergency Housing som förbättrar levnadsförhållandena för människor i katastrofområden.

David AnderssonHej David! Snart genomförs kursen ”Idea evaluation”, vad handlar den om?
– Kursen ger en grund för studenter som vill lära sig att kritisk utvärdera innovativa teknikidéer ur olika perspektiv. Genom verkliga case tillämpar de olika verktyg för att utvärdera idéerna. Det rör sig om IP-frågor, marknadspotential och till stor del på vilket sätt idéerna är nyttiga för samhället och bidrar till hållbar utveckling. Målet med riktiga case är att låta studenterna få mer kontakt med verkligheten och interagera med forskare och innovatörer från industri och akademi.

Vem kan skicka in sin teknikidé?
– Det kan man göra vare sig man kommer från akademin eller från näringslivet. Vi tar kontinuerligt in idéer till kursen, men de flesta dyker upp nu under hösten. Fokus ligger på innovativa teknikidéer som är möjliga att ta patent på. Vi vet ju inte i nuläget var nästa banbrytande idé kommer ifrån, så bredden är mycket viktig för oss. På Chalmers är självklart forskare inom alla våra styrkeområden välkomna att skicka in idéer!

Vilken typ av hjälp kan man få till sin idé?
– Studenterna gör en utvärdering ur olika perspektiv, samt ger idéägaren rekommendationer för vad som bör vara nästa steg för att göra verklighet av idén. Slutresultatet är en rapport som idéägaren får möjlighet att använda i sitt vidare arbete med idén.

Vilken typ av idéer har ni fått in tidigare?
– Oj, det finns så många att välja på! Vi har fått idéer från flera stora svenska industriföretag, technology transfer-kontor i USA och forskaridéer ifrån samtliga större universitet och högskolor i Sverige. Idéerna har varit allt från grafen-innovationer och nya läkemedelssubstanser till förnybara bränslen och nya sätt att skydda kraftverksdammar. Stort och smått med andra ord, men överlag mycket spännande innovationer och idéer!

Har någon idé slagit igenom efter kursen?
– Ett aktuellt exempel är en idé som kom från Stora Enso och som nu via Encubator blivit startup-bolaget Imnus Emergency Housing. De hjälper människor på flykt och i katastrofområden, genom lätta byggnader som snabbt kan sättas upp som skydd i både katastrofområden och flyktingläger.

Så om man har en häftig idé och vill skicka in den, vad bör man tänka på och hur gör man?
– För det första kan man känna sig trygg med att veta att all information hanteras under sekretess och samtliga personer som hanterar idéerna har skrivit på sekretessavtal. Forskaren eller innovatören kan kontakta mig på davian@chalmers.se för mer information om processen, men vill man gå direkt på att sända in sin idé så finns all dokumentation på nätet. Det idéägaren behöver tänka på är att kunna vara tillgänglig för att svara på frågor under själva utvärderingen som pågår under januari och februari 2015.

Skicka in din idé

Imnus 830

Foto och illustration: Imnus Emergency Housing, privat

Encubator och Chalmers entreprenörskola bygger nya bolag


I somras visade en undersökning av UBI index att Chalmers företagsinkubator Encubator ligger i topp bland världens universitetsanslutna inkubatorer. Tillsammans med Chalmers entreprenörskola har man sedan starten 1997 genererat mer än femtio nya företag. Nu flyttar den nya kullen studenter in i inkubatorn och påbörjar flera spännande projekt. Carl Josefsson från Encubator berättar om det lyckade samarbetet.

Carl Josefsson 830x500

Hej Carl, du arbetar som Business Advisor på Encubator, vad innebär det?
– Egentligen gillar jag inte titeln Business Advisor, jag brukar presentera mig som allt-i-allo. Jag gör i princip allt som krävs för att våra projekt, bolag och entreprenörer ska må bra och utvecklas. Det handlar om allt från att träffa finansiärer och förhandla kring lån eller nyemissioner till att följa med på kundmöten. Eller som idag när jag har hjälpt till att bära möbler och plantera blommor när vi sätter upp inkubatorn för årets projekt i samarbete med Chalmers entreprenörskola. Allt handlar om att vara ett stöd för entreprenören och bidra där det behövs mest, att dela med sig av sin erfarenhet och sina färdigheter. Jag brukar säga att om entreprenörerna utvecklas så får vi med projektet/bolaget på köpet.

Vad är kärnan i Encubators verksamhet?
– Kärnan är våra entreprenörer och de projekt och bolag de driver. Det som skiljer oss mest från övriga företagsinkubatorer är vår tro på att innovatören och entreprenören inte måste vara samma person. Vi låter innovatören vara just innovatör medan entreprenören får utvecklas i sin roll. Vi arbetar uteslutande med externa idépartners – och att vi dessutom tillsammans med Chalmers entreprenörskola sätter studenter i förarsätet är riktigt häftigt. Det har visat sig vara väldigt framgångsrikt och placerat oss som världens åttonde bästa universitetsägda inkubator!

Berätta mer om hur samarbetet fungerar!
– Vi på Encubator möjliggör att entreprenörskolans handlingsbaserade utbildning kan omsättas i konkret nyttiggörande av nya tillväxtföretag. Encubator är en naturlig förlängning av Chalmers entreprenörskolas verksamhet, idag skulle ingen av oss fungera utan den andra. Vi lever helt i symbios med varandra.

Tillsammans med de nya studenterna drar ni nu igång flera projekt, vad handlar de om?
– Det stämmer bra, årligen startar vi upp omkring tio nya team och årets team har precis dragit igång sina spännande projekt. De handlar om allt från smarta livsmedel och vattenrening till förbättrad sjukvård för att nämna några. Men jag tycker det är bättre att teamen får presentera sig själva, så titta gärna in på Encubators och Chalmers entreprenörskolas hemsidor inom kort så kan ni läsa mer om projekten! Det är också bra att känna till att vi på Encubator alltid är öppna för nya idéer och affärsmöjligheter inför kommande studentprojekt, så om någon sitter inne på en spännande teknikbaserad innovation i behov av affärsutveckling är det bara att höra av sig.

 

Fakta
Encubator är Chalmers företagsinkubator sedan 1997. De realiserar affärsidéer tillsammans med studenterna på Chalmers entreprenörskola. Sedan starten har samarbetet genererat mer än femtio nya företag. I juni 2014 presenterade UBI Index sin undersökning av 300 inkubatorer i 67 länder och Encubator utsågs till Sveriges främsta universitetsknutna inkubator. I Europa blev placeringen tvåa medan den globala rankingen visade att Encubator är den åttonde främsta universitetsknutna inkubatorn i världen.

Encubator håller till på Vera Sandbergs allé 8 på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, alldeles i anslutning till Chalmers entreprenörskola.

Encubator
Chalmers entreprenörskola
Encubator i topp bland världens inkubatorer

 

Foto: Encubator

Smart läkemedelsförpackning prisades i uppfinnartävling


När Almi Väst nyligen höll tävlingen ”Pitcha din idé” var det Linnea Olsson, alumn från Chalmers entreprenörskola, som gick vinnande ur striden. En smart läkemedelsförpackning som hjälper människor att ta sina mediciner föll juryn helt i smaken och Linnea kammade hem 15 000 kronor till företaget Mevia, som drivs av henne och Jesper Hassel. Nu ger hon sina bästa tips till andra entreprenörstudenter och flaggar för möjligheten att göra examensarbete på Mevia.

Linnea 400x500Hej Linnea, grattis till priset! Hur känns det?
– Tack så mycket! Det känns väldigt roligt att kunna förmedla det vi arbetar med och få så positiv feedback.

Berätta om er uppfinning!
– Vi tar fram lösningar som underlättar för människor att ta sina mediciner. För att läkemedel ska fungera måste man följa läkemedelsordinationerna vilket kan vara en stor utmaning. Statistik visar att varannan person med längre läkemedelsbehandling inte följer ordinationerna rätt, glömska och brist på information är de vanligaste orsakerna till det. För att lösa utmaningen har vi tagit fram en smart läkemedelsförpackning.

Hur fungerar den?
– Tekniken bygger på funktionella tryck med ledande funktion på en förpackning som är kopplad till en elektronisk modul. När man trycker ut en tablett registreras det och en signal skickas direkt via GSM-nätet till vårt IT-system. Allt sker automatiskt och patienten behöver inte göra något annat än att ta sin tablett. Eftersom det inte bara är intressant att veta när tabletten har tagits utan även att öka följsamheten, skickar vi påminnelser om en tablett glömts bort. När läkemedelskartan är slut kopplar man loss modulen och sätter i den i en ny förpackning. Vi är inte de enda som utvecklar smarta läkemedelslösningar, däremot är vi unika med att kommunicera i realtid utan externa läsare och där den elektroniska modulen återanvänds.

Vilka ligger bakom idén?
– Projektet startade som ett samarbete mellan Stora Enso, Encubator och Chalmers entreprenörskola. Stora Enso har patent kopplade till den tryckta tekniken och vi, som då var studenter, undersökte marknadsmöjligheter och utvecklade produktkoncept. Efter examen drev jag och Jesper Hassel projektet vidare och i våras registrerade vi det som ett företag – Mevia.

Varför tror du att just er affärsidé vann?
– Jag tror vi har stor fördel av att vi har varit ute och pratat mycket med potentiella kunder. Det har gett oss en god förståelse för hur sjukvård, apotek och kliniska prövningar fungerar och vilka utmaningar som finns. Juryn ansåg att vi hade en praktisk lösning med god marknadspotential, en bra affärsmodell och stor möjlighet att förbättra människors hälsa.

Vad är priset och hur ska det användas?
– Prispotten var på 15 000 kr, vilket bland annat kommer att gå till vidareutveckling av IT-funktioner. Vi arbetar nu med att utveckla intelligensen i systemet för att förbättra den personliga återkopplingen. Men det största priset är utmärkelsen, det känns väldigt roligt att kunna förmedla vad vi gör och varför det är viktigt.

Du studerade på Chalmers entreprenörskola – vilka erfarenheter har du med dig därifrån?
– De största insikterna är att det inte finns några rätta svar eller raka vägar. Man får skapa sina egna vägar och sina egna svar. När man arbetar med nya modeller och lösningar så finns det inga genomarbetade processer, vilket kan vara frustrerande men också spännande eftersom man får chansen att skapa något nytt. Jag har lärt mig otroligt mycket och varit tvungen att tänja min comfort zone. Jag har även insett att jag är en stor optimist, men det behövs nog. Om jag från början hade vetat hur lång tid vissa saker skulle ta hade jag inte påbörjat dem.

Vilka är dina bästa framgångstips till entreprenörstudenter?
– Att följa det man vill göra även om man inte vet om man kan eller vågar. Jag tänkte från början gå mot en ren ingenjörsroll, men jag hade en stark drivkraft att arbeta med innovationer och ta fram nya produkter som kan göra skillnad. Att driva eget är osäkert och att ta ett fast jobb med bra lön är kanske ett smartare val. Men om man är nyutexaminerad och har en idé finns alla möjligheter. Jag rekommenderar att driva projektet tillsammans med någon som man fungerar bra ihop med för det är en berg- och dalbana med både framgångar och svackor att dela med varandra.

Vilka är dina starkaste drivkrafter?
– Det som framförallt driver mig är att vi arbetar med en lösning som jag tror på och som har ett viktigt syfte. Jag skulle nog inte göra ett bra jobb om det saknade mening. Sedan är det en stor tillfredsställelse att arbeta med vår egen idé. Det tar upp mycket av vår tid men skulle inte gå att driva på halvfart. Ingen dag är den andra lik, omväxlingarna kan vara jobbiga men utvecklande och när det går framåt är det en fantastisk känsla!

Vad händer härnäst?
– Det händer mycket med utveckling och ökat kundintresse samtidigt som vi arbetar med att säkra finansiering under längre sikt. En internationell kund och samarbetspartner startar en patientstudie med vår lösning så det kommer bli fullt fokus på att leverera en bra produkt och följa resultaten och patient-feedbacken. Vi satsar på att lansera produkten på marknaden under 2015. Då verksamheten har kommit igång så bra vill vi hitta fler kompetenser till vårt team och vi söker nu någon att anställa för vidareutveckling och drift av vårt IT-system. Framöver vill vi också ta fram en ny elektronisk modul som är än mer användarvänlig och med alternativ teknik för dataöverföringen vilket skulle kunna vara ett intressant examensarbete för chalmersstudenter.

 

Foto: Karin Wingstad, Olle Svensson

Encubator i topp bland världens inkubatorer


Encubator i Göteborg tillhör de främsta universitetsknutna inkubatorerna i världen. Det visar Global Top 25 som presenterades av UBI Index idag. Mer än 300 inkubatorer i 67 länder har ingått i urvalet. – Det är ett stort erkännande för Encubator, säger Linnéa Lindau, VD på Encubator.

UBI 830x750

UBI Index, som är ett europeiskt forskningsinitiativ, har skapat den första globala indikatorn för universitetsknutna inkubatorer.  UBI Index består av en internationell referensgrupp som är specialiserad på inkubatorer och entreprenörskapsindex. För andra året presenterar nu UBI Index sin rankning Global Top25, vilken består av de 25 främsta universitetsknutna inkubatorerna i världen. 300 inkubatorer har analyserats enligt 50 resultatindikatorer. Analysen visar framförallt vilka värden inkubatorn har skapat för nystartade företag.

Encubator rankas enligt UBI Index som nummer 8 i världen, och 2:a plats bland Europeiska inkubatorer.

– Encubator performed really well on our Global Benchmark and beat numerous business incubators based at top universities. They are one of the best incubation places in the world and especially in Europe, as evidenced from their performance on our global benchmark, säger Dhruv Bhatli, en av grundarna till UBI Index.

Encubator är en inkubator vid Chalmers som förverkligar affärsidéer tillsammans med entreprenörer på Chalmers Entreprenörskola. Sedan starten 1997 har över 50 bolag skapats.

– Encubator arbetar med en annorlunda modell än de flesta inkubatorer. Att vi nu får en så här hög placering bland världens inkubatorer visar att vår modell fungerar väldigt bra, säger Linnéa Lindau.

De flesta universitetsknutna inkubatorer låter personen bakom idén också vara den som utvecklar idén affärsmässigt. På Encubator låter man istället entreprenörsstudenter ta sig an affärsidéerna, vilka finns inom en rad olika tekniska områden.

– Studenterna har ingen specialkunskap om själva idén eller produkten när de tar sig an den, utan de har ett entreprenörsdriv och en tydlig inriktning mot att identifiera kundnytta och affärer. Det har visat sig vara en framgångsrik modell, vilket även rankingen i UBI Index nu visar, säger Linnéa Lindau.

För ytterligare information kontakta:
Linnéa Lindau,  VD på Encubator, 0730-79 42 08, linnea.lindau@encubator.com
Dhruv Bhatli, grundare UBI Index, +33 67 80 345 09, dhruv@ubiindex.com (English)

Hela rankinglistan
Video från presskonferensen
Encubator
Chalmers entreprenörskola

Fakta
Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer från akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats.

Nya projekt igång på Chalmers entreprenörskola


entreprenorskolan 690x330

I början av september startade projektåret vid Chalmers entreprenörskola då 32 masterstudenter drog igång arbetet med att driva innovationsbaserade företag tillsammans med externa idépartners från både näringsliv och akademi. Den inledande fasen handlar till stor del om att våga ge sig ut på marknaden och identifiera potentiella kunder och tillsammans med dem arbeta vidare på företagsidén och göra den hållbar.

Årets projekt spänner över ett flertal teknikområden och de elva grupperna sitter i en gemensam lokal på Chalmers för att på så vis kunna utveckla idéerna tillsammans och hjälpa varandra att våga ta nästa steg.

Under året skriver studenterna också ett personligt examensarbete där de reflekterar över sin entreprenöriella resa.

Läs mer (på engelska) på Chalmers entreprenörskolas webbplats om hur arbetet inför det kommande året har dragit igång och om de olika projekten

/Viktor Brunnegård, marknadsföringsansvarig vid Chalmers entreprenörskola

Foto: Encubator

Studenter från Chalmers entreprenörskola vann Venture Cup Väst


När Venture Cup Väst nyligen avgjordes föll juryn för wyberry Technologies affärsidé om ny teknik för trådlös dataöverföring som har potential att förändra en hel bransch. Jens Kjellerup, Dzana Damjanovic och Johan Wigelius som ligger bakom wyberry Technologies studerar alla vid Chalmers entreprenörskola. De vann kategorin ”Life Science & teknik” som gav dem 25000 kronor och tog även hem totalvinsten i Venture Cup Väst som gav ytterligare 100000 kronor samt en företagsaccelerator från Connect Väst. Nu tävlar de vidare i Sverigefinalen den 13 juni.

Venture Cup finalister porträtt

​Juryns motivering till vinsten i regionfinalen löd ”En mycket väl genomarbetad affärsplan och en unik teknik som kan förändra en hel bransch. Vi spår en trådlös, spännande framtid och är övertygade om att detta kompetenta och drivna team kommer att utveckla idén till ett framgångsrikt företag med stor tillväxtpotential på en global marknad”.

wyberry Technologies i en tidigare artikel när de vann Venture Cups videopitchtävling

Venture Cup Väst

Chalmers entreprenörskola

 

Bild: Anna Sigvardsson/Venture Cup