Tagged: encubator

Wavetube vann EU:s största tävling för klimatsmarta affärsidéer


Nyligen avgjordes finalen av den europeiska affärsidétävlingen Clean Launchpad där hela 400 företag deltog. Vinnande ur striden gick vågkraftsföretaget Wavetube som startats på Chalmers entreprenörskola. Grundaren Sara West och hennes kollega Alexander Torstenfelt får nu 10 000 euro och varsin plats på Climate-KIC Accelerator, världens första affärsskola för cleantech-företagare. Wavetubes lösning för utvinning av el ur havsvågor ska nu drivas mot fullskalig kommersialisering. Det handlar om att hela tiden ifrågasätta och prova, något Sara West lärde sig under studietiden.

Congreso en Valencia de Climate Kic. final  de CleanLaunchpad.

Grattis till vinsten! Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt och givande! Det är ett stort framsteg för oss att exponeras i en miljö som samlar många intressenter inom klimatområdet och där inte bara Wavetube kan uppmärksammas utan vågkraft i allmänhet. Energi- och miljöteknik är rätt i tiden, så vi är väldigt glada att få vara med i början på denna resa.

Hur gick tävlingen till?
– Efter att ha gått vidare i den första deltävlingen följde ett intensivt tävlande bestående av två heldagar med workshops där vi arbetade mycket med affärscaset av vår lösning. Vårt resultat i Sverigefinalen, som ägde rum i Göteborg, gjorde att vi fick representera Sverige i europafinalen i Spanien. Av samtliga 400 idéer som presenterades i Valencia lyckades Wavetube knipa förstaplatsen!

Berätta om er framgångsrika affärsidé!
– Vi utvecklar en lösning som producerar förnybar el ur havsvågor. Den ska vara så enkel, robust och tillförlitlig som möjligt för att kunna motstå de krafter som uppstår ute till havs. Systemet består av en sluten kapsel där komponenter är skyddade från saltvattnet. Inuti finns tre ihopkopplade tuber och mellan dem flyttas en vattenmassa som driver turbiner i det mittersta magasinet. Det kan liknas med vattenkraft tillämpad på havsytan.

Hur föddes idén?
– Wavetube uppstod som ett innovationsprojekt vid Chalmers entreprenörskola i samarbete med företagsinkubatorn Encubator. Jag fick möjlighet att arbeta med Wavetube under mitt sista år som student och valde att fortsätta med det efter examen.

Varför tror du att juryn föll för just er lösning?
– Vågkraft har i dagsläget inte kommit lika långt i utvecklingen som sol- och vindkraft. Många lösningar har misslyckats visa på funktionalitet och överlevnad när de placerats till havs. Jag tror att vår lösning skiljer sig just för att den är specifikt designad för att kunna klara tuffa miljöer och även minskar kostnader för underhåll och service, vilket i slutändan reducerar energipriset per kWh. Lyckas vi genomföra alla steg kommer detta att få stor genomslagskraft.

Ni vann 10 000 euro för att gå vidare med affärsidén, vad händer härnäst?
– För varje utvecklingssteg vi tar reducerar vi både tekniska och kommersiella risker. Vårt närmsta steg är att utföra omfattande tester i en vågtankbassäng i Belfast på Nordirland. Detta blir det slutliga steget innan vi går från labbmiljö till riktiga tester ute till havs. Det är ett stort och resurskrävande steg där vi kommer att samarbeta med en industripartner för att förverkliga kommande steg mot en fullskalig vågkraftspark. I dagsläget finansieras vi av VINNOVA och nu även av Climate-KIC Accelerator som är världens första affärsskola för cleantech-företagare. Genom vinsten fick jag och min kollega Alexander Torstenfeldt varsin plats där.

Vilka är dina förväntningar på Climate-KIC Accelerator?
– Vi vill främst få hjälp med att förfina affärsmodellen och erbjudandet till våra kunder. Parallellt kommer vi att fortsätta demonstrera och utveckla tekniken. Genom Climate-KIC Accelerator får vi tillgång till ett brett kompetensnätverk, individuell affärscoachning och kontakt med potentiella partners och kunder. Det är en unik möjlighet för oss att exponeras globalt och skaffa den erfarenhet vi behöver för att nå ut till marknaden, förhoppningsvis snabbare än våra konkurrenter.

Vad var det bästa med utbildningen på Chalmers entreprenörskola?
– Att ständigt utsättas för utmaningar som låg utanför ens bekvämlighetzon. Det man teoretiskt lärde sig fick man direkt tillämpa i projektet man arbetade med. Wavetube har än idag nära samarbete med Chalmers och med andra startup-företag som arbetats fram där.

Kom något från studietiden till nytta i tävlingen?
– Att våga. Att våga prova och lita på sig själv. Ingen kan det här så bra som du själv. Och att ständigt ifrågasätta och kommunicera med andra. Att ha roligt helt enkelt!

Wavetube

Text: Caroline Örmgård
Bild: Creative Commons/Bo Norrman

Encubator och Chalmers entreprenörskola bygger nya bolag


I somras visade en undersökning av UBI index att Chalmers företagsinkubator Encubator ligger i topp bland världens universitetsanslutna inkubatorer. Tillsammans med Chalmers entreprenörskola har man sedan starten 1997 genererat mer än femtio nya företag. Nu flyttar den nya kullen studenter in i inkubatorn och påbörjar flera spännande projekt. Carl Josefsson från Encubator berättar om det lyckade samarbetet.

Carl Josefsson 830x500

Hej Carl, du arbetar som Business Advisor på Encubator, vad innebär det?
– Egentligen gillar jag inte titeln Business Advisor, jag brukar presentera mig som allt-i-allo. Jag gör i princip allt som krävs för att våra projekt, bolag och entreprenörer ska må bra och utvecklas. Det handlar om allt från att träffa finansiärer och förhandla kring lån eller nyemissioner till att följa med på kundmöten. Eller som idag när jag har hjälpt till att bära möbler och plantera blommor när vi sätter upp inkubatorn för årets projekt i samarbete med Chalmers entreprenörskola. Allt handlar om att vara ett stöd för entreprenören och bidra där det behövs mest, att dela med sig av sin erfarenhet och sina färdigheter. Jag brukar säga att om entreprenörerna utvecklas så får vi med projektet/bolaget på köpet.

Vad är kärnan i Encubators verksamhet?
– Kärnan är våra entreprenörer och de projekt och bolag de driver. Det som skiljer oss mest från övriga företagsinkubatorer är vår tro på att innovatören och entreprenören inte måste vara samma person. Vi låter innovatören vara just innovatör medan entreprenören får utvecklas i sin roll. Vi arbetar uteslutande med externa idépartners – och att vi dessutom tillsammans med Chalmers entreprenörskola sätter studenter i förarsätet är riktigt häftigt. Det har visat sig vara väldigt framgångsrikt och placerat oss som världens åttonde bästa universitetsägda inkubator!

Berätta mer om hur samarbetet fungerar!
– Vi på Encubator möjliggör att entreprenörskolans handlingsbaserade utbildning kan omsättas i konkret nyttiggörande av nya tillväxtföretag. Encubator är en naturlig förlängning av Chalmers entreprenörskolas verksamhet, idag skulle ingen av oss fungera utan den andra. Vi lever helt i symbios med varandra.

Tillsammans med de nya studenterna drar ni nu igång flera projekt, vad handlar de om?
– Det stämmer bra, årligen startar vi upp omkring tio nya team och årets team har precis dragit igång sina spännande projekt. De handlar om allt från smarta livsmedel och vattenrening till förbättrad sjukvård för att nämna några. Men jag tycker det är bättre att teamen får presentera sig själva, så titta gärna in på Encubators och Chalmers entreprenörskolas hemsidor inom kort så kan ni läsa mer om projekten! Det är också bra att känna till att vi på Encubator alltid är öppna för nya idéer och affärsmöjligheter inför kommande studentprojekt, så om någon sitter inne på en spännande teknikbaserad innovation i behov av affärsutveckling är det bara att höra av sig.

 

Fakta
Encubator är Chalmers företagsinkubator sedan 1997. De realiserar affärsidéer tillsammans med studenterna på Chalmers entreprenörskola. Sedan starten har samarbetet genererat mer än femtio nya företag. I juni 2014 presenterade UBI Index sin undersökning av 300 inkubatorer i 67 länder och Encubator utsågs till Sveriges främsta universitetsknutna inkubator. I Europa blev placeringen tvåa medan den globala rankingen visade att Encubator är den åttonde främsta universitetsknutna inkubatorn i världen.

Encubator håller till på Vera Sandbergs allé 8 på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, alldeles i anslutning till Chalmers entreprenörskola.

Encubator
Chalmers entreprenörskola
Encubator i topp bland världens inkubatorer

 

Foto: Encubator

Encubator i topp bland världens inkubatorer


Encubator i Göteborg tillhör de främsta universitetsknutna inkubatorerna i världen. Det visar Global Top 25 som presenterades av UBI Index idag. Mer än 300 inkubatorer i 67 länder har ingått i urvalet. – Det är ett stort erkännande för Encubator, säger Linnéa Lindau, VD på Encubator.

UBI 830x750

UBI Index, som är ett europeiskt forskningsinitiativ, har skapat den första globala indikatorn för universitetsknutna inkubatorer.  UBI Index består av en internationell referensgrupp som är specialiserad på inkubatorer och entreprenörskapsindex. För andra året presenterar nu UBI Index sin rankning Global Top25, vilken består av de 25 främsta universitetsknutna inkubatorerna i världen. 300 inkubatorer har analyserats enligt 50 resultatindikatorer. Analysen visar framförallt vilka värden inkubatorn har skapat för nystartade företag.

Encubator rankas enligt UBI Index som nummer 8 i världen, och 2:a plats bland Europeiska inkubatorer.

– Encubator performed really well on our Global Benchmark and beat numerous business incubators based at top universities. They are one of the best incubation places in the world and especially in Europe, as evidenced from their performance on our global benchmark, säger Dhruv Bhatli, en av grundarna till UBI Index.

Encubator är en inkubator vid Chalmers som förverkligar affärsidéer tillsammans med entreprenörer på Chalmers Entreprenörskola. Sedan starten 1997 har över 50 bolag skapats.

– Encubator arbetar med en annorlunda modell än de flesta inkubatorer. Att vi nu får en så här hög placering bland världens inkubatorer visar att vår modell fungerar väldigt bra, säger Linnéa Lindau.

De flesta universitetsknutna inkubatorer låter personen bakom idén också vara den som utvecklar idén affärsmässigt. På Encubator låter man istället entreprenörsstudenter ta sig an affärsidéerna, vilka finns inom en rad olika tekniska områden.

– Studenterna har ingen specialkunskap om själva idén eller produkten när de tar sig an den, utan de har ett entreprenörsdriv och en tydlig inriktning mot att identifiera kundnytta och affärer. Det har visat sig vara en framgångsrik modell, vilket även rankingen i UBI Index nu visar, säger Linnéa Lindau.

För ytterligare information kontakta:
Linnéa Lindau,  VD på Encubator, 0730-79 42 08, linnea.lindau@encubator.com
Dhruv Bhatli, grundare UBI Index, +33 67 80 345 09, dhruv@ubiindex.com (English)

Hela rankinglistan
Video från presskonferensen
Encubator
Chalmers entreprenörskola

Fakta
Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer från akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats.