Tagged: stiftelsens pris

Pristagare stärker Chalmers attraktionskraftLi Wei får Chalmersstiftelsens pris 2014 för sina utmärkta studieresultat och för sitt arbete med att stärka Chalmers attraktionskraft, som Avancez-stipendiat.

– Jag är glad över att kunna hjälpa till att sprida Chalmers goda rykte bland internationella studenter, inte minst i Kina där Chalmers är ganska okänt, sa Li Wei när priset delades ut i Chalmers kårhus den 27 september.
Under prisutdelningen avslutades också de internationella studenternas fem veckor långa mottagningsperiod. I år har cirka 900 internationella studenter kommit hit för att stanna mellan en termin och upp till två år.

Bra balans mellan teori och praktik
Under sina två år på Chalmers masterprogram Wireless, Photonics and Space Engineering, lyfte Li Wei fram Chalmers fördelar i olika sammanhang, bland annat i en film om masterprogrammet och i olika tidningsintervjuer.
– I Kina består studierna mest av teoretisk klassrumsundervisning. Därför uppskattar jag blandningen av teoretiska moment och praktiska projekt på Chalmers. En annan fördel är den avslappnade och jämställda relationen mellan lärare och studenter, där man som student kan diskutera och ifrågasätta en professors argumenterande, säger Li Wei, som nu arbetar på Silicon Labs, ett amerikanskt bolag i Oslo.

Verksamhet för internationella studenter
Li Wei får ett personligt pris på 25 000 kronor och 100 000 kronor för att stötta en chalmersverksamhet som riktar sig till internationella studenter. Hälften ska satsas i en internationell fond där chalmersstudenter kan söka pengar för att dela med sig av traditioner från sina hemländer. Resterande 50 000 ska gå till att organisera Chalmers International Reception Committee, CIRC, på ett mer effektivt sätt, i takt med att de internationella studenterna blir fler.

Mer synliga för att kunna konkurrera
Syftet med årets pris är att uppmärksamma Chalmers ägarstiftelses satsning på att rekrytera internationella studenter. Sedan 2011 har Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bidragit med över 31 miljoner kronor till de så kallade Avancez-stipendierna som gör att Chalmers kan rekrytera studenter som Li Wei.
– Vi lever i en global värld och behöver vara mer synliga om vi ska kunna konkurrera om de internationella toppstudenterna, säger Torbjörn Lundh som sitter i styrelsen för stiftelsen och är biträdande professor i matematik.
Han tycker att det är extra roligt att årets stipendiat kommer från Kina med tanke på William Chalmers starka band med just Kina.

Text: Ragnhild Larsson
Foto: Peter Widing

FAKTA
Varje år sedan 2006 delar Chalmers ägarstiftelse ut ett pris till en person inom chalmerssfären för att uppmärksamma olika aktiviteter som främjar högskolans utveckling.

I priskommittén ingår:
Bitr.prof Torbjörn Lundh, stiftelsestyrelsen och fakulteten, ordförande
Prof Claes Niklasson, Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING)
Magnus Hallgårde, Chalmers Studentkår
Jens Hansson, högskolans antagningsenhet
Mattias Königsson, stiftelsekansliet, sekreterare

Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6987_800x543 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6971_800x536 _W2_6968_800x523 _W2_6966_800x523 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t v.©Foto: Peter Widing

Jari Kinaret får Stiftelsens prisStiftelsens pris 2013 tilldelas Jari Kinaret, professor i fysik vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers.

Han får priset för sitt enastående arbete med pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action.
Jari Kinaret har som koordinator för pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action lyckats leda arbetet att samla över hundra europeiska forskargrupper från 17 länder för att tillsammans av EU utses till ett av två vetenskapliga flaggskepp, så kallade ”Future and Emerging Technology (FET) Flagships”, med en tioårig finansiering på totalt nio miljarder svenska kronor.
I konkurrens med fem andra europeiska konstellationer har lag Chalmers, under ledning av Jari Kinaret, efter två års kamp utsetts till vinnare.
I och med detta förväntas Europa och Sverige, med Chalmers i spetsen, ta en världsledande position i forskningen om supermaterialet grafen och dess tillämpningar. Den vetenskapliga och industriella betydelsen av detta är närmast ovärderlig, inte minst för Chalmers och för Sverige.
Priset består av en personlig belöning om 25 000 kronor och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor. Priset delas ut i samband med doktorspromotionen den 1 juni i Konserthuset.

Om Jari Kinaret
Professor Jari Kinaret är chef för styrkeområde nanovetenskap och nanoteknik och ledare för CMT-gruppen vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Han har en bakgrund inom teoretisk fysik och elektroteknik, disputerade i fysik vid Massachusetts Institute of Technology 1992, och har varit på Chalmers sedan 1995. Han har publicerat femtiofem vetenskapliga artiklar och har sex patent. CMT-gruppen består av cirka tio personer och har nano-elektromekaniska system (NEMS) som sitt huvudsakliga fokusområde. Gruppen har deltagit i flera europeiska, nationella och industriella projekt under de senaste tio åren. För närvarande koordinerar de ett EU-projekt om grafen-baserade NEMS.

Om Stiftelsens pris
En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan ett antal år bidrar stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden.
Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de chalmersanställdas avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel. Priset tilldelas en mottagare per år och delades ut för första gången år 2006.
Årets tema var internationalisering. Priskommittén önskade att vid val av 2013 års pristagare särskilt lyfta fram en bedrift som bidragit till kvalitetshöjande internationalisering.
Internationalisering på Chalmers syftar till samverkan över gränserna och bidrar därmed till att öka kvaliteten i den egna verksamheten och till att främja utveckling i ett samlat hållbarhetsperspektiv.

Text: Mattias Königsson
Foto: Oscar Mattsson
Skärm: Hanna Nordqvist