Välkommen på Frukostmöte den 14 april!


Chalmers Sport & Teknologi – ingenjörer tar sig an idrottens utmaningar

Teknologiska framsteg och nya material förbättrar idrottares förutsättningar och prestationer, samtidigt som skaderisker minskar. Samtidigt fungerar idrotten som en effektiv testarena för den tekniska utvecklingen, innan den får tillämpning inom andra områden.

Chalmers gör sedan ett par år en spännande satsning i gränslandet mellan sport och teknologi, där man dragit ett antal projekt för att tillämpa ingenjörskunskaper för att utveckla svensk idrott inom ett antal sporter – främst hästsport, simning och segling. Forskare och studenter arbetar tillsammans med förbundsledning, tränare, aktiva, företag och andra universitet för att identifiera de problem/frågeställningar som finns inom de olika idrotterna och initiera forskningsprojekt.

De seminarier som anordnas för att belysa de tekniska utmaningarna inom olika idrotter lockar gång på gång hundratals idrottsintresserade till Chalmers. Nya studenter lockas till Chalmers, som tillsammans med Göteborgs universitet nu av Riksidrottsförbundet har erbjudits möjlighet att bli ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet.

Vad är det som gör satsningen så framgångsrik?
Christian Finnsgård, framgångsrik f.d. elitseglare som representerat Sverige och vunnit ett VM-guld, ger oss en överblick över det som hänt inom detta initiativ och vad som kommer härnäst. Christian är civilingenjör och Teknologie doktor i Teknikens Ekonomi och Organisation och sammanhållande i Chalmers satsning på sport och teknologi.www.elitidrott2015 .se

Matchningsmingel: Under frukosten före seminariet finns möjlighet för studenter och arbetsgivare att mötas och hitta varandra för framtida samarbeten. Det kan handla om praktik, examensarbeten, jobb eller uppdrag.
Frukostmötet är ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och CONNECT Väst i syfte att sammanföra näringsliv och akademi.

Datum: 2015-04-14
Tid: 07.00-08.45 (frukost serveras 07.00-07.45, därefter föreläsning)
Pris: Kostnadsfritt. Obligatorisk anmälan.
Plats: Palmstedtsalen, Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg