Sällskapet som hyllar fatilarkalkylens skapare tioårsjubilerarNär Rickard Wilson-sällskapet fyller tio slår man till med stort kalas.
Och den 16 maj klockan 17 bjuds alla – säger alla – in till en särskild jubileumsföreläsning i Gustaf Dalén-salen på Chalmers.
Temat är ”Fatilära trendenser i den autocyclotropa rumtiden – med tillbakablickar, framåtblickar och uppåtblickar”.
Fatilarkalkylen torde vara världens mest kända fejkade vetenskapliga teori. Det var den 4 juni 1955 som chalmeristen Rickard Wilson lurade alla genom att låtsas disputera i ämnet fatilarkalkyl på den påhittade institutionen för fatilarkalkyl på Chalmers.
Rickard Wilson är den chalmerist som har betytt mest för att ge Chalmers namn om sig som ett universitet som förenar hög vetenskaplig och teknologisk verksamhet med studentikos humor enligt mottot: ”Inget är så allvarligt att det inte tål att skämtas om!”

Rickard Wilson var teknolog på Väg- och vattenbyggnad, där han tog sin examen 1955. Han och ett par kamrater roade sig med att hitta på nya ”vetenskapliga” ord och begrepp – ”Kan professorerna, så kan vi!”.
Det hela växte, de satte ihop meningar och små avsnitt och slutligen spred sig ryktet om vad som föregick, till kåren.
Dåvarande kårordförande föreslog Rickard att färdigställa allt i form av en doktorsavhandling, vilket han gjorde. Resultatet blev den så kallade ”Fatilarkalkylen”. Intet ont anande journalister kom och rapporterade från disputationen i tron att det varit en helt vanlig sådan.
Resten är – som det heter – historia.

Rickard Wilson gick ur tiden år 2000, men fatilarkalkylen har levt vidare. 2003 tog chalmeristen Bengt Ahlqvist (E61), som var tredje opponent vid disputationen, initiativ till att bilda Rickard Wilson-sällskapet med ändamålet att hedra och vårda minnet av den sanne chalmeristen. Speciellt är det sällskapets uppgift att vårda Institutionen för fatilarkalkyl och uppmuntra den till nya, höga mål.
Sällskapet är en underförening till Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING).

Nu är det alltså dags för tioårsjubileum. Det äger rum lördagen den 18 maj på Fysikaliska leksaker i samband med sällskapets årsmöte.
Men jubileet tjuvstartar redan torsdagen den 16 maj kl. 17 med jubileumsföreläsningen i Gustaf Dalén-salen på Campus Johanneberg. Det är samma lokal där allt började med Rickard Wilsons disputation för 58 år sedan.
Sällskapets princeps fatilaris (ordförande) Svante Bergö hälsar att alla är välkomna att ta del av jubileumsföreläsningen – ”både du som är insutten i fatilarkalkyl och du som är oinsutten och ännu famlar i det fatilära mörkret”.
Efter föreläsningen kan de som vill fortsätta till BBQ i kårhusträdgården.
Vem som helst är välkommen att bli medlem i Rickard Wilson-sällskapet. Ingen chalmersexamen krävs. Medlemsavgiften är 100 kronor/år och sätts med fördel in på plusgirokonto 1178668-8. Glöm inte bort att ange ditt namn.
Läs mer om Rickard Wilson-sällskapet på dess webbplats, fatilar.se. Där kan man också beställa sitt eget exemplar av den legendariska avhandlingen, samt en cd med ljudklipp från disputationen.

Foto: Rickard Wilson-sällskapet. Bilderna är hämtade från disputationen den 4 juni 1955.