Kategori: Nobel

Nobel Week Dialogue – 2014


”The Age to Come” was the theme of this year’s Nobel Week Dialogue, in Stockholm. I hadn’t quite figured what this edition might have in store for us, even after scanning through the schedule. During my busy work weeks, I was looking forward to this necessary distraction.

Our custom ride to the event

Our custom ride to the event

After an early morning bus (3.45 AM!) from Gothenburg to Stockholm, the day long event was one jam packed affair, and full of surprises. Biology and Economics of ageing is what the discussions were centered around, all through the day. Fascinating ideas about the science behind ageing – the physiological changes, the physical transformations, the evolutionary purpose and the genetic analysis of ageing were discussed by eminent and erudite academicians from a wide spectrum of sciences, many of whom were Nobel laureates. Science, as always was fascinating to say the least. To learn about one’s most certain future from a scientific perspective is humbling – A sense of comprehension about the amalgam of atoms that we are certainly takes us closer to nature. Decline in cognitive abilities as we age, the frailty in our systems and the vulnerabilities of diseases were presented, with the terrific work that is going on to allievate lives of the elderly was the consistent theme of the science speakers, and panels.

On the other hand, the economists were adding up the fiscal burden (or returns) due to ageing population. Although I was initially cynical about their views, I did grasp the problem of labour and capital in a steadily ageing society (of the West). Just to give you an idea of what the essence of their analysis was, think about the number of years you would be engaged in labour (in the market sense) – European average is around 25 to 65, that is 40 years of productive labour. And the average life span has been pushed to touch 90 in Europe now. This implies people do not work for 50 years in their life of 90. The deficit of 10 working years in every one’s life must be balanced, and the economics panels were debating about possible solutions – increasing  retirement age to 75, given that science keeps the elderly active and cognitively enabled? And more interesting ideas.

The final panel discussion, with 6 Nobel laureates!

The final panel discussion, with 6 Nobel laureates!

Although the event was free to attend for students in Sweden, Chalmers had organised a competition for Chalmerists for some reserved seats. Many students who won this competition and also had applied voluntarily participated in this event from across Sweden to get to Stockholm for the dialogue. As a student ambassador, we got access to some late seats, and I happily hopped on 🙂

What is spectacular about a star studded event like the Nobel Week Dialogue is not just the effort of bringing a panel of erudite scholars, artists and Nobel laureates; it is the crucial dialogue that does take place. Events like these certainly shape ideas for the future.

You can watch all the videos from the event on this channel.

It’s that (Nobel) time of the year again


Nobel 2104 is here!

Nobel 2104 is here!

News  must have already percolated, and the reader might be aware of the announcements for the Nobel Prize in Medicine and Physiology which were made today. The winners this year – John O´Keefe, May‐Britt Moser and Edvard I. Moser, receive it for their work about what is being dubbed as the ”internal GPS” in the brain. More announcements as the tradition has been will follow, daily this week.

Tomorrow the Nobel Prize in Physics will be announced. A gathering usually awaits in the Physics department at Chalmers eagerly, to discuss the ramifications of the prize.  Will keep a look out for it, and drop into the discussion.

Schedule for this year's announcements

Schedule for this year’s announcements

The intellectual festivity that the Nobel Prize culture is, beginning now until the grand reception later in December, provides us students in Sweden brilliant opportunities to meet these inspiring people, and have an up-close experience of the whole event. Although the centre for these events is mostly Stockholm, Gothenburg being the second largest city and with Chalmers and Göteborg Universities, many peripheral but important events are held annually.

Once the Nobel Prize in Physics and Chemistry are announced, I am hoping Chalmers will soon work out events around these laureates. For instance, two of the winners in Chemistry last year were at Chalmers. Chalmerists interviewed Arieh Warshel, which you should watch once you’re done with the post here.  I was at a lecture by the other recipient Michael Levitt,  Sometimes, it could get as exquisite as Nobel laureates reading a play for you!

Going by this reputation of Chalmers, I am looking forward to the Nobel Academy announcements first, and then for the events at Chalmers.

It might also be of relevance in this post to mention Gustaf Dalén – Chalmers alumnus, whose Nobel Prize is displayed in Chalmers Student Union!

 

Här byggs norra Europas häftigaste fysikmiljöDet största han gjort hittills.
Så betecknar konstnären Jan Cardell det mekaniska ljudkonstverket i fyra våningar som han gjort till ombyggnaden av Origobyggnaden på Chalmers.
Då har han redan en gedigen konstkarriär både i Sverige och internationellt bakom sig.

Jan Cardell, född 1961, är utbildad vid dåvarande Konstindustriskolan i Göteborg, huvudsakligen på den fyraåriga utbildningen i metallkonst. Ett av hans första föremål var ett fat till Röhsska museet och utställningen Metallkonst -87.
– Min första specialitet var eloxerat aluminium, en metod för att rödfärga. Det resulterade bland annat i en smyckeutställning i Frankrike, berättar han.
Några strån av eloxerad aluminium från Jan Cardell fanns också med i en champagnekylare designad av silversmeden Owe Johansson. Den köptes av kung Carl Gustaf.
– Jag fortsatte att göra metallgrejor under 90-talet, och sedan blev det allt mer mekanik, speciellt sedan jag köpt min första dator 1990.
Han hade då sin verkstad på Konstepidemin i Göteborg och gjorde även en del mosaik åt Ernst Billgren.
Jan Cardell har också samarbetat med konstnärerna Carl Johan de Geer och Carl Henrik Svenstedt i olika utställningar.
– Jag har alltid vetat att jag ville bli konstnär och det har jag aldrig ångrat, säger han.

Mekaniska orkestrar
1996 började Jan Cardell med de datorstyrda musikaliska inslagen i sina mekaniska verk. Han inspirerades av en slagverkare och fyllde sedan på med stränginstrument, elbas och marimba.
Den aktuella skulpturen till Chalmers är en förlängning av dessa mekaniska orkestrar.
Från nedervåningen i Origohuset växer grässtrån som kantas av liljor gjorda av papier maché, rostfritt stål, järn och mässing ända upp till fjärde våningen. I grunden finns elektriska spolar, och en lian på vägen upp i den tolv meter höga skapelsen symboliserar Fantomen, de tekniska fysikernas skyddshelgon.

Interaktivt konstverk
När besökare rör sig i rummet framkallas ljud från skulpturen, styrda av en optisk sensor. Kunniga studenter kan även programmera in olika ljudsekvenser via en dator på platsen.
– Därmed ger vi möjlighet till den interaktivitet som vi ställer på våra konstinstallationer nuförtiden, kommenterar Peter Apell, professor i levande tillståndets fysik och prefekt för institutionen för teknisk fysik på Chalmers.
Som representant för Gothenburg Physics Centre är han den som formulerat de estetiska önskemålen i samband med ombyggnaden av Origobyggnaden.

”Norra Europas häftigaste fysikmiljö”
Peter Apell berättar att han bildat en ”kreativ grupp” tillsammans med några medarbetare.
– Där dryftar vi lysande idéer och när det kom till den aktuella utsmyckningen efterlyste jag ett ljudbaserat konstverk eftersom vi redan har ett ljusbaserat, berättar Peter Apell.
Det visade sig att en av deltagarna gått på gymnasiet med Jan Cardell och väl kände till hans konst.
– Så jag åkte ner till hans källare i Malmö och där var det så ostädat och bråtigt så det kändes perfekt för det vi sökte, skämtar han.
Peter Apell önskar att all personal, studenter och besökare ska få upplevelsen av att ha kommit till norra Europas häftigaste fysikmiljö på Chalmers och Göteborgs universitet.
– Känslan ska vara ett spännande interaktivt hus anno 2014 och inte något musealt med glasmontrar och låsta skåp. Konstverken är viktiga komponenter på en modern arbetsplats. Ombyggnaden sker inte bara i traditionell mening utan är också ett idéprojekt för stimulans och kreativitet, förtydligar han.

Myllrande konstmiljö
Sedan 2003 bor Jan Cardell i Malmö och har numera sin verkstad på i en myllrande konstmiljö på en industri- och kontorstomt några stenkast från omskrivna stadsdelarna Möllevången och Seved.
– Det är ett idealiskt läge med verkstad i källaren och ateljé högre upp i huset, tycker Jan Cardell.

Främsta fysikerna får nytt liv
Som ett sidoprojekt till ombyggnaden får Jan Cardell också visa vilken gedigen skulptör han är. De åtta fysiker och kemister som ansågs främst i Sverige i början av förra seklet – Svante Arrhenius, Anders Ångström, Johan Carl Wilcke, Anders Celsius, Torben Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Jöns Jacob Berzelius och Alfred Nobel – har gestaltats i betong på en numera, genom tillbyggnader, skymd plats på Origobyggnadens fasad. Nu får de sina replikor i form av snurrande hjässor som Jan Cardell fäster på rör och som ska placeras i den nyrenoverade entrén.
– Symboliskt placeras de i den nybyggda övergången mellan kemi- och fysikbyggnaderna. Huvudena får också mer människoliknande och mindre stilistisk form än originalen och kan ses både från in- och utsidan. Vi vill att folk ska lära känna dem i en även här interaktiv anda, förklarar Peter Apell.
Betonghuvudena ska installeras den 13 juni och den mekaniska ljudskulpturen i augusti eller september.

Text: Cajsa Carrén, cajsacarren.com
Foto: Martin Palvén, www.martinpalven.com
Foto Peter Apell: Oscar Mattsson
Foto Origohuset: Michael Nystås

Fakta om Naturvetargårdsprojektet
Naturvetargårdsprojektet är en stor ombyggnad för ungefär 50 miljoner kring Kemigården på Chalmers/Göteborgs universitet. Målet är att skapa en ännu mer kreativ miljö mellan fysik, kemi, matematik och bibliotek.

Fakta om Fysikcentrum Göteborg
Gothenburg Physics Centre (Fysikcentrum Göteborg) är sedan tre år ett samarbete mellan Fysikinstitutionen på Göteborgs universitet och de fyra chalmersinstitutionerna Teknisk fysik, Fundamental fysik, Mikroteknologi och nanovetenskap samt Rymd- och geovetenskap.

Nobelpristagaren Michael Levitt gästar ChalmersProfessor Michael Levitt, en av 2013 års Nobelpristagare i kemi, kommer till Göteborg och ger en gästföreläsning på Chalmers den 9 juni.
Michael Levitt tilldelades Nobelpriset i kemi tillsammans med Arieh Wershel och Martin Karplus.
De fick priset för att ha lagt grunden till de kraftfulla program som numera används för att förstå och förutspå kemiska förlopp.
Föreläsningen äger rum på engelska.

Michael Levitt föreläser under rubriken ”Birth and future of multi-scale modeling of macromolecules”.
Här berättar han med egna ord om innehållet:

The development multiscale models for complex chemical systems began in 1967 with publications by Warshel and Levitt recently recognized by the 2013 Nobel Committee for Chemistry.  The simplifications used then at the dawn of the age of computational structural biology were mandated by computers that were almost a billion times less cost-effective than those we use today.  These same multiscale models have become increasingly popular in application that range from simulation of atomic protein motion, to protein folding and explanation of enzyme catalysis.  In this talk I describe the origins computational structural biology and then go on to show some of the most exciting current and future applications.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Textbearbetning: Michael Nystås
Foto: Linda Cicero, Stanford University

Fritt inträde, begränsat antal platser, obligatorisk anmälan.

Anmäl dig här >>>

Michael Levitt: Birth and future of multi-scale modeling of macromolecules
Tid: 9 juni 2014, kl 15.00-16.30
Plats: RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1

Se bilderna från Chalmers finaste festLördagen den 10 maj genomfördes 2014 års doktorspromotion i Göteborgs Konserthus.
I år promoverades fyra filosofie och 63 teknologie doktorer, samt tre hedersdoktorer.
Nu kan du se Jan-Olof Yxells bilder från promotionshögtiden. Länk finns sist i artikeln.

Doktorspromotionen är den finaste och festligaste av Chalmers akademiska högtider. Högskolan har haft rätten att utdela doktorsgraden sedan 1940. 1969 ersattes doktorsgraden med doktorsexamen. Fram till lördagens ceremoni hade 2 867 teknologie doktorer, 302 filosofie doktorer, tre ekonomie doktorer och en medicine doktor promoverats vid Chalmers efter examen.
Dessutom har högskolan promoverat sammanlagt 195 hedersdoktorer. Den 10 maj blev Kristy B Arbogast, Andre Geim och Simon Tavaré nummer 196, 197 och 198 i den imponerande listan över hedrade personer.

Årets promotionsakt inleddes som vanligt med ett välkomstanförande av rektor Karin Markides, samt en föreläsning av årets promotor Bengt Andersson, professor i kemisk reaktionsteknik vid institutionen för kemi- och bioteknik.

I anslutning till promotionsakten delades Chalmersmedaljen ut till Bo Hedfors och Dorothy Leo, som genom sina värdefulla insatser främjat högskolans verksamhet och utveckling.

Andreas Hellström, universitetslektor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, samt föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI), tog emot Styrkeområdenas pris, och Jonas Ringsberg, professor i marina strukturer på institutionen för sjöfart och marin teknik, tilldelades utmärkelsen Årets forskarhandledare.

Den 48:e promotionshögtiden i högskolans historia inramades av musik av Chalmersorkestern under ledning av Anders Ottosson, sång av Jerker Johansson och underhållning av Chalmers Sångkör samt Peter Johansson och Hannah Holgersson. Ulrik Höglund framförde traditionsenligt stycket ”Torn-Eriks visa” på flygelhorn.

Doktor promota Anna Yström och Studentkårens tidigare ordförande Daniel Langkilde talade. Konferenciär var chalmeristen Philip Wramsby.

Via länken nedan kan du se och ladda ner bilderna från promotionshögtiden.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Se bilderna från promotionshögtiden >>>
https://www.flickr.com/photos/chalmersuniversityoftechnology/sets/72157644615511326/show

promotionen_2014_800a promotionen_2014_800f promotionen_2014_800e promotionen_2014_800d promotionen_2014_800c

Lectures by honorary doctors 2014


Kristy B Arbogast, Simon Tavaré and Nobel laureate Andre Geim are new honorary doctors at Chalmers.
They are conferred at the annual conferment ceremony, which will be held this year on 10 May in Gothenburg.
They will give their honorary doctorate lectures already on 9 May. Sign up for a seat now!

Kristy B Arbogast
Dr. Kristy B Arbogast, University of Pennsylvania, USA, has been appointed honorary doctor for her work on developing the multi-disciplinary research field Child Safety and for connecting and uniting international researchers, companies and authorities. Her cross disciplinary engagement has contributed to ground breaking new knowledge regarding injury mechanisms and protective systems for children in cars.
Since 2009, Kristy B Arbogast has been engaged as an advisor and coordinator for the child safety cluster at Safer – the vehicle and traffic safety centre at Chalmers. She has made a strong contribution to increased internationalization and to placing the Child Safety research at Safer on the global agenda. In addition to being a co-supervisor of several doctoral thesis projects at Safer, she has organized a series of successful workshops, gathering together many of the most prominent researchers of the international child safety research community.
The title of Kristy B Arbogast’s lecture is ”Child safety in Motor Vehicles: Biomechanics, Behavior and Policy”.

Simon Tavaré
Professor Simon Tavaré has been appointed honorary doctor for his successful research developing mathematical and statistical models and analyses methods in population genetics and cancer epidemiology. He has promoted young quantitative scientist engagement in bioinformatics and computational biology in an exemplary and resolute manner.
Simon Tavaré grew up in England and received his PhD-degree in statistics at the University of Sheffield. Until the turn of the century his main affiliation was with the University of Southern California, Los Angeles, where he held a chair in biomathematics, shared by the math-department and a biological institute. During the last decade he has led the build-up of a bioinformatics infra-structure and a bio-statistical research group at the Cancer Research UK Cambridge Institute. Since February 2013 he has been head of the institute, leading some two hundred scientists in roughly 20 research groups. He is a Fellow of the Royal Society.
As regards the start of Chalmers Bioscience effort, and the south-west Swedish academic research consortium Swegene, Simon was a highly valued member in both the initial evaluation group, and the advisory board respectively. He served on the advisory board of the Gothenburg Mathematical Modeling Centre, an SSF-funded unit at Chalmers, and has visited Gothenburg and Chalmers regularly since 2000. Two years ago he served for a spell as a highly appreciated Chalmers Jubilee Professor.
The title of Simon Tavare’s lecture is ”Cancer by the numbers”.

Andre Geim
Professor Andre Geim, University of Manchester, UK, has been appointed honorary doctor for his achievements in two new research fields: graphene and gecko tape. Graphene is the fastest growing research area in physics and nanoscience. Andre Geim and Konstantin Novoselov were awarded the Nobel Prize in Physics in 2010 for their ground-breaking experiments with graphene. Gecko tape, which is based on the van der Waals interaction so important to biological nanostructures, and has resulted in new biomimetic materials with applications covering such areas as health care.
Today, Andre Geim’s research deals mostly with graphene and other two-dimensional materials. He has a long publication record in such leading scientific journals as Science and Nature. Geim has published twelve articles that have each generated more than 1,000 citations, including one that has been cited on some 12,000 occasions. His prizes and honors include the Mott Prize (2007), Fellow of the Royal Society (2007), Europhysics Prize (2008) and many more. He was knighted in 2012 by H.M. Queen Elizabeth II.
Andre Geim has many contacts with Chalmers and this has, for instance, enabled Chalmers to bring in expertise on the mechanical exfoliation of graphene at an early stage. These early contacts, including a Linnaeus colloquium in the fall of 2007, were in part made possible by the fact that Chalmers researchers Avgust Yurgens and Andre Geim know each other well from the time of their studies in Moscow. As from the summer of 2010, Andre has been instrumental in the Chalmers-led work on a large European research program – the Graphene Flagship.
His contacts have opened many doors and his support for Chalmers’ efforts has been invaluable. Andre’s presence and leadership at a key hearing in Brussels towards the end of the application process was an important factor to our advantage. He continues to be a central, leading figure of the Flagship as Chairperson of the project’s Strategic Advisory Council.
The title of Andre Geim’s lecture is ”How to build your own crystals, one atomic layer at a time”.

Lectures by honorary doctors 2014
When: Friday 9 May 2014, kl 12.45-15.00
Where: Palmstedtsalen, Chalmers Student Union Building, Chalmersplatsen 1
Registration no later than May 4 at www.honorary2014.axaco.se

Tre nya hedersdoktorer på ChalmersNobelpristagaren Andre Geim är en av 2014 års nya hedersdoktorer på Chalmers tekniska högskola.
Han har bland annat haft stor betydelse i det chalmersledda arbetet för ett europeiskt forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship. Han utses tillsammans med Kristy B Arbogast och Simon Tavaré.
Trion tar emot sina utmärkelser i samband med den högtidliga doktorspromotionen i Göteborg den 10 maj.

Kristy B Arbogast
Dr. Kristy B Arbogast, University of Pennsylvania, USA, utses till hedersdoktor för sitt arbete med att utveckla det multi-disciplinära forskningsfältet barnsäkerhet och i det utgöra en samlande kraft och brobyggare för internationella forskare, företag och myndigheter. Hon har med sitt starka gränsöverskridande engagemang inom området bidragit till nydanande förståelse för skademekanismer och skyddsåtgärder för barn i fordon.

Kristy B Arbogast är en internationellt mycket välkänd och respekterad forskare  och co-director vid Center for Child Injury Prevention Studies (CChIPS) samt Engineering Core Director vid Center for Injury Research and Prevention (CIRP), två centrum vid The Children’s Hospital of Philadelphia. Hon är även medlem i den verkställande kommittén i styrelsen för The Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM) i USA. Hennes forskningsintressen sträcker sig över ett brett område och innefattar säkerhet i fordon för barn i alla åldrar. Med en bas som ingenjör bryggar hennes forskning över från medicinsk klinisk och experimentell verksamhet till provningsverktyg och kravsättning av fordon.

Kristy B Arbogast är sedan 2009 engagerad som internationell samordnare och rådgivare i barnsäkerhetsklustret vid fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers. Hon har starkt bidragit till ökad internationalisering och hjälpt till att sätta Safers barnsäkerhetsforskning på den globala agendan. Förutom att ha fungerat som extern handledare i flera avhandlingsarbeten på Safer har hon samordnat en serie mycket framgångsrika workshoppar som samlat den internationella forskningseliten inom området.

Andre Geim
Professor Andre Geim, University of Manchester, Storbritannien, utses till hedersdoktor för sina insatser inom två nya forskningsfält: grafen och geckotejp. Grafen är det snabbast växande forskningsområdet inom fysik och nanovetenskap. Det var för banbrytande experiment på grafen som Andre Geim och Konstantin Novoselov tilldelades Nobelpriset i fysik 2010. Geckotejp bygger på att efterlikna så kallad van der Waals-växelverkan i biologiska nanostrukturer och har resulterat i nya biomimetiska material med användning exempelvis inom sjukvården.

I dag handlar Andre Geims forskning främst om grafen och andra tvådimensionella material.  Han har en lång lista av publikationer i de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna, som exempelvis Science och Nature. Geim har tolv artiklar med över 1 000 citeringar vardera, varav den mest citerade artikeln har drygt 12 000 citeringar. Hans priser och hederspositioner inkluderar Mott Prize (2007), Fellow of the Royal Society (2007), Europhysics Prize (2008) och många fler. Han adlades 2012 av Drottning Elizabeth II.

Andre Geim har flera kontakter med Chalmers som bland annat underlättat att vi i ett tidigt skede kunde hämta in kunskap om mekanisk exfoliering av grafen. Dessa tidiga kontakter, inklusive ett Linné-kollokvium under hösten 2007, möjliggjordes delvis tack vare att chalmersforskaren Avgust Yurgens och Andre Geim känner varandra väl från den gemensamma studietiden i Moskva. Från sommaren 2010 har Andre haft stor betydelse i det chalmersledda arbetet för ett europeiskt forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship. Hans kontakter har öppnat många dörrar och hans stöd för Chalmers arbete har varit ovärderligt. Andres insats i den viktiga hearingen i Bryssel i slutskedet av ansökningsprocessen var en betydande faktor till Chalmers fördel. Han fortsätter vara en central, ledande figur inom forskningsflaggskeppet som ordförande för projektets strategiska råd.

Simon Tavaré
Professor Simon Tavaré utses till hedersdoktor för sin framgångsrika forskning om matematiska och statistiska modeller och analysmetoder inom populationsgenetik och cancerepidemiologi. På ett föredömligt och målmedvetet sätt har han stöttat yngre matematiska, datalogiska och statistiska forskares engagemang inom bioinformatik och beräkningsbiologi.

Simon Tavaré är uppvuxen i England och doktorerade i statistik på University of Sheffield. Fram till sekelskiftet var hans huvudsakliga arbetsplats University of Southern California, Los Angeles, där han hade en professur med biomatematisk inriktning delad mellan matematikinstitutionen och ett biologiskt institut. Under det senaste decenniet har han varit drivande i uppbyggandet av bioinformatisk infrastruktur och biostatistisk forskning inom Cancer Research UK Cambridge Institute. Sedan något år leder han institutet med ett par hundra forskare uppdelade på ett 20-tal forskargrupper. Han är Fellow of the Royal Society.

I samband med starten av Chalmers biosatsning och det sydvästsvenska akademiska forskningskonsortiet Swegene var Simon en värdefull medlem i utvärderingsgruppen respektive den rådgivande styrgruppen. Han var också rådgivare till SSF-satsningen på tillämpad matematik vid Chalmers, Gothenburg Mathematical Modelling Centre, och har besökt Göteborg ganska regelbundet under hela 2000-talet. För två år sedan var han en uppskattad innehavare av Chalmers Jubileumsprofessur.

Fakta om Chalmers hedersdoktorer >>>
Hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till hedersdoktor och Chalmers. Det är fakultetsrådet som utser hedersdoktorer vid Chalmers. Hedersdoktoratet delas ut vid promotionen varje år, som 2014 äger rum den 10 maj.

Tidigare års hedersdoktorer >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/akademiska-hogtider/promotion/hedersdoktorer/Sidor/default.aspx