Kategori: Gustaf Dalén

It’s that (Nobel) time of the year again


Nobel 2104 is here!

Nobel 2104 is here!

News  must have already percolated, and the reader might be aware of the announcements for the Nobel Prize in Medicine and Physiology which were made today. The winners this year – John O´Keefe, May‐Britt Moser and Edvard I. Moser, receive it for their work about what is being dubbed as the ”internal GPS” in the brain. More announcements as the tradition has been will follow, daily this week.

Tomorrow the Nobel Prize in Physics will be announced. A gathering usually awaits in the Physics department at Chalmers eagerly, to discuss the ramifications of the prize.  Will keep a look out for it, and drop into the discussion.

Schedule for this year's announcements

Schedule for this year’s announcements

The intellectual festivity that the Nobel Prize culture is, beginning now until the grand reception later in December, provides us students in Sweden brilliant opportunities to meet these inspiring people, and have an up-close experience of the whole event. Although the centre for these events is mostly Stockholm, Gothenburg being the second largest city and with Chalmers and Göteborg Universities, many peripheral but important events are held annually.

Once the Nobel Prize in Physics and Chemistry are announced, I am hoping Chalmers will soon work out events around these laureates. For instance, two of the winners in Chemistry last year were at Chalmers. Chalmerists interviewed Arieh Warshel, which you should watch once you’re done with the post here.  I was at a lecture by the other recipient Michael Levitt,  Sometimes, it could get as exquisite as Nobel laureates reading a play for you!

Going by this reputation of Chalmers, I am looking forward to the Nobel Academy announcements first, and then for the events at Chalmers.

It might also be of relevance in this post to mention Gustaf Dalén – Chalmers alumnus, whose Nobel Prize is displayed in Chalmers Student Union!

 

Ann-Sofie Sandberg får Gustaf Dalén-medaljen 2014Chalmeristen Ann-Sofie Sandberg (K73), professor i livsmedelsvetenskap, med inriktning mot biologisk processteknik, på Chalmers, belönas med Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2014.

Hon får utmärkelsen för sina framstående vetenskapliga insatser inom livsmedelsområdet, som framgångsrikt bidragit till att stärka Chalmers varumärke som högskola och som internationellt framstående forskningsmiljö.
Ann-Sofie Sandberg utbildade sig till civilingenjör på Chalmers, och disputerade år 1982 vid avdelningen för klinisk nutrition, medicinska fakulteten i Göteborg, där hon blev teknologie doktor. Hon rekryterades därefter till Chalmers, där hon har byggt upp närings- och livsmedelsforskningen. I dag hör hon till världens ledande och mest citerade forskare inom sitt forskningsområde.

Etablerat starka band
Ann-Sofie Sandberg har under många år samarbetat med olika forskargrupper vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och därigenom etablerat starka band mellan den tekniska och medicinska forskningen i Göteborg.
Forskare inom vitt skilda medicinska discipliner har deltagit i detta samarbete. Resultat av denna samverkan är många gemensamma publikationer för Chalmers och Sahlgrenska akademin, liksom gemensamma externa forskningsbidrag och disputationer, där doktoranden haft handledare från båda dessa lärosäten.

Fisk och hälsa
Hennes forskning omfattar biologisk processteknik för att förbättra näringsegenskaper och fysiologiska effekter av livsmedel och livsmedelskomponenter. Arbetet har inneburit att utveckla analysmetoder för att studera biotillgänglighet av näringsämnen och bioaktiva komponenter med positiv hälsoeffekt. Under senare år har Ann-Sofie Sandberg fokuserat på forskning kring fisk och hälsa i relation till bioaktiva komponenter och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Breddat kontaktytorna
Ann-Sofie Sandberg har haft en rad ledande förtroendeposter vid Chalmers. I alla dessa positioner har hon målmedvetet arbetat för att bredda kontaktytorna mellan den tekniska och livsvetenskapliga forskningen, inte minst den medicinska. Ann-Sofie Sandberg har genom sina täta vetenskapliga kontakter med Sahlgrenska akademin på ett unikt sätt stärkt banden mellan de två forskningsaktörerna i Göteborg. Hon har bidragit till att nutrition och ”functional foods” blivit ett av regionens styrkeområden.

Föregångare för jämställda forskningsmiljöer
Ann-Sofie Sandberg har varit en föregångare att skapa jämställda forskningsmiljöer där hennes forskningsområde och gruppering varit en ledstjärna för många forskningsledare vid Chalmers. I Chalmers strävan mot jämställda forskningsmiljöer har hon bidragit genom eget agerande, och genom att vara ett föredöme.

Stor erfarenhet från styrelser och expertgrupper
Ann-Sofie Sandberg har stor erfarenhet av arbete i styrelser, vetenskapliga råd och expertgrupper, och har ett omfattande samarbete med livsmedelsindustrin. Hon är invald i Ingenjörs- och Vetenskapsakademin, och hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin. Hon har också engagerat deltagit i Universeums styrelse för att stärka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

Ann-Sofie Sandberg tog emot Gustaf Dalén-medaljen vid en ceremoni i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte den 3 maj.

Text och textbearbetning: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Kontakt >>>
Vid frågor angående medaljen/medaljören kontakta Mats Bergh, Gustaf Dalén-kommittén, på tel. 031-772 4130 eller 0708-16 74 94, mats.bergh@johannebergsciencepark.com.
Vid övriga frågor kontakta Inger Berntsson, Chalmersska Ingenjörsföreningens kansli, på tel. 031-772 4780, avancez@cing.chalmers.se

Mer om Chalmersska Ingenjörsföreningen >>>
Chalmersska Ingenjörsföreningen är en förening för alla som har examen från Chalmers tekniska högskola. Föreningen är sedan 1907 den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen. För att hedra nobelpristagaren, uppfinnaren och Chalmersingenjören, Gustaf Dalén, har föreningen sedan 1950 utdelat Gustaf Dalén-medaljen till personer med examen från Chalmers för förtjänstfulla verksamheter, som bygger på Chalmers kompetensområden. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne representerar allt det som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter. I år är det den 47:e medaljen som delas ut. Under årens lopp har medaljen gått till många olika kategorier av personer – de senaste omfattar en arkitekt, en professor, och två industriledare.
www.cing.chalmers.se

Gustaf Dalén-föreläsning med Anna Nilsson-EhleDen 28 februari håller 2013 års Gustaf Dalén-medaljör Anna Nilsson-Ehle (F76) sin medaljföreläsning med rubriken ”Allt hänger ihop, alla spelar roll – ledarskap i en uppkopplad värld”.

Välkommen!
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer, belönades med Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2013. Hon fick utmärkelsen för sitt framgångsrika och entusiasmerande ledarskap vad gäller forskning, utveckling och information om teknik och naturvetenskap samt för att hon genom ihärdigt och personligt engagemang har skapat förutsättningar för att akademi och industri kan utveckla världsledande kunskap tillsammans.
Anna Nilsson-Ehle har haft förändring och förnyelse för framgång som en ledstjärna i sina befattningar inom Volvo Personvagnar under åren. Hon har också framgångsrikt drivit avgörande förändringsprocesser, exempelvis som ansvarig för Volvos bolag för 240-modellen.
Hennes ledarskap var också drivkraften för Universeums första sex år, då hon som VD lade grunden till dagens besöksmagnet i Göteborg. Här spelade hennes stora pedagogiska förmåga en viktig roll.
På senare år har kompetenscentrumet Safer med Anna Nilsson-Ehle som föreståndare byggts upp från start till att i dag vara en livaktig, internationellt erkänd och välrenommerad aktör inom fordons- och trafiksäkerhet – en kritisk framgångsfaktor för svensk fordonsindustri.


Chalmers prorektor Mats Viberg kommer också att närvara under föreläsningen och hälsa alla välkomna.
Peter Keen (M66), barnbarn till Gustaf Dalén och ledamot av Gustaf Dalén-sällskapet, medverkar och berättar om sin berömde morfar, som tilldelades Nobelpriset i fysik 1912.
Gustaf Dalén-medaljen instiftades 1948 och delas ut årligen av Chalmersska Ingenjörsföreningen, för ”förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden”.

Gustaf Dalén-föreläsningen 2014 >>>
Tid: Fredagen den 28 februari 2014, kl 18
Plats: Gustaf Dalénsalen, Chalmers, Chalmers Tvärgata 5, Campus Johanneberg
Föreläsningen är kostnadsfri

Läs mer om Gustaf Dalén-medaljen och tidigare medaljörer >>>
www.cing.chalmers.se/cing_data/documents/GustafDalenPresentation

Daléns barnbarn berättade om sin morfar >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2011/03/06/dalens-barnbarn-berattade-om-sin-morfar

Läs tidigare inlägg om Gustaf Dalén >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/category/gustaf-dalen

Läs om Dalén-museet >>>
www.dalenmuseet.se

Kontakt >>>
Inger Berntsson, Chalmersska Ingenjörsföreningens kansli, tel 031-772 4780, avancez@cing.chalmers.se

Chalmersska Ingenjörsföreningen >>>
Chalmersska Ingenjörsföreningen är en förening för alla som har examen från Chalmers tekniska högskola. Föreningen är sedan 1907 den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen. För att hedra nobelpristagaren, uppfinnaren och Chalmersingenjören, Gustaf Dalén, har föreningen sedan 1950 utdelat Gustaf Dalén-medaljen till personer med examen från Chalmers för förtjänstfulla verksamheter, som bygger på Chalmers kompetensområden. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne representerar allt det som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter. I år är det den 46:e medaljen som delas ut. Under årens lopp har medaljen gått till många olika kategorier av personer – under de senaste åren till två företagsledare, en innovatör, två forskare, en arkitekt och en professor.
www.cing.chalmers.se

Safer >>>
Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Forskningen omfattar allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt effektivisera räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.
www.chalmers.se/safer

Anna Nilsson-Ehle får Gustaf Dalén-medaljen 2013Chalmeristen Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer, belönas med Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2013.
Hon får utmärkelsen för sitt framgångsrika och entusiasmerande ledarskap vad gäller forskning, utveckling och information om teknik och naturvetenskap samt för att hon genom ihärdigt och personligt engagemang har skapat förutsättningar för att akademi och industri kan utveckla världsledande kunskap tillsammans.

Anna Nilsson-Ehle (F76) har haft förändring och förnyelse för framgång som en ledstjärna i sina befattningar inom Volvo Personvagnar under åren. Hon har också framgångsrikt drivit avgörande förändringsprocesser, exempelvis som ansvarig för Volvos bolag för 240-modellen.
Hennes ledarskap var också drivkraften för Universeums första sex år, då hon som VD lade grunden till dagens besöksmagnet i Göteborg. Här spelade hennes stora pedagogiska förmåga en viktig roll.

På senare år har kompetenscentrumet Safer med Anna Nilsson-Ehle som föreståndare byggts upp från start till att i dag vara en livaktig, internationellt erkänd och välrenommerad aktör inom fordons- och trafiksäkerhet – en kritisk framgångsfaktor för svensk fordonsindustri.

Foto: Jan-Olof Yxell

Utdelningsceremoni >>>
Utdelning av Gustaf Dalén-medaljen sker den 27 april 2013 kl 18.00 i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte i Chalmers kårhus, hörsalen RunAn.

Kontakt >>>
Vid frågor angående medaljen/medaljören kontakta Mats Bergh, Gustaf Dalén-kommittén, på tel. 031-772 4130 eller 0708-16 74 94, mats.bergh@johannebergsciencepark.com.
Vid övriga frågor kontakta Inger Berntsson, Chalmersska Ingenjörsföreningens kansli, på tel. 031-772 4780, avancez@cing.chalmers.se

Mer om Chalmersska Ingenjörsföreningen >>>
Chalmersska Ingenjörsföreningen är en förening för alla som har examen från Chalmers tekniska högskola. Föreningen är sedan 1907 den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen. För att hedra nobelpristagaren, uppfinnaren och Chalmersingenjören, Gustaf Dalén, har föreningen sedan 1950 utdelat Gustaf Dalén-medaljen till personer med examen från Chalmers för förtjänstfulla verksamheter, som bygger på Chalmers kompetensområden. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne representerar allt det som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter. I år är det den 46:e medaljen som delas ut. Under årens lopp har medaljen gått till många olika kategorier av personer – under de senaste åren till två företagsledare, en innovatör, två forskare, en arkitekt och en professor.
www.cing.chalmers.se

Mer om Safer >>>
Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Forskningen omfattar allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt effektivisera räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.
www.chalmers.se/safer

Bengt Lannö gästbloggar om Leif Östlings Gustaf Dalén-föreläsningFredagen den 1 mars avnjöts årets Gustaf Dalén-föreläsning, för att hedra minnet av Chalmers förste Nobelpristagare.
Passande nog hölls evenemanget även i år i en välfylld Gustaf Dalén-sal i gamla Fysikhuset.
Bengt Lannö kåserar här för Chalmeristbloggen om Östlings föreläsning och inramningen av den.
Efter att vi hälsats välkomna av Chalmersska Ingenjörsföreningens ordförande Iréne Svensson, K74, så var det som traditionen numera bjuder först dags för en personlig presentation av nobelpristagaren, förnämligt framförd av ett av hans barnbarn, Peter Keen, M66.
Under rubriken ”Bysnillet som blev Nobelpristagare” kåserade Peter om sin morfar. Peter Keen är en skicklig berättare, som trots att objektet var detsamma, dvs Gustaf Dalén, ändå lyckades variera sin presentation, så att vi som hört honom tidigare år ändå bjöds på nya fakta, reflektioner och synvinklar. Bra jobbat, Peter.

Dare to be optimist
Vi fick bland annat höra om begreppet Disruptive Innovation, och att Gustaf Dalén i sig representerade alla de egenskaper som dagens chalmerister eftersträvar. Peter Keen drog också paralleller till andra kända innovatörer, exempelvis Bill Gates – ”the impatient optimist”.
Det var också intressant att höra, att redan Gustaf Dalén på sin tid resonerade i stora drag som dagens huvudtalare, Leif Östling, dvs ungefär så här:
”Lös kundernas problem! Ge dem möjlighet till ökad lönsamhet, säkerhet och kvalitet i sin verksamhet. Och gör det nu.”
Vissa framgångsprinciper är uppenbarligen tidlösa.

Glöm aldrig kärnvärdena
Dagens huvudtalare var 2012 års Gustaf Dalén-medaljör, Leif Östling, M70, mångårig koncernchef för Scania och numera vice styrelse¬ordförande där. Han ingår också i VW:s koncernledning och har dessutom flera styrelseuppdrag, t.ex inom SKF. En synnerligen aktiv ”pensionär”, med andra ord.
Temat för Leifs presentation var ”Modulär bygglåda – mångfald med enkelhet”. Den modulära bygglådan syftade på Scaniavagnarnas uppbyggnad. Genom att arbeta med ett antal väl avvägda standardmoduler inom såväl drivlina som chassi och hytt mm, så kunde man erbjuda en god anpassning till olika kundbehov, men samtidigt hålla nere antalet artikelnummer. Och detta hade förvånansvärt stor betydelse för såväl kostnader som kvalitet, sa Leif.
Leif Östling återkom också flera gånger till Scanias kärnvärden (core values): Kunden först, Respekt för individen och Kvalitet. Genom att bygga verksamheten med dessa värden som hörnpelare så fanns det goda möjligheter att nå långsiktig framgång.

Musikalitet i fabriken
För att illustrera sina påståenden visade Leif upp olika jämförelser mellan biltillverkare i USA, t.ex Chrysler och Toyota. Hög tillverkningskvalitet innebär inte bara ett gott kvalitetsrykte, med allt positivt som det för med sig, utan kan även direkt mätas i lägre kostnader. Det gäller att få ett bra flöde, med få omgörningar och låg garantikostnad. Som exempel valde Leif ett år under 90-talet, då Chrysler hade en garantikostnad på 360 dollar per bil, medan Toyota hade 34.
Begreppet Lean Production handlar egentligen om ett sätt att få önskad kvalitet, och därmed ett gott resultat, sa Leif och citerade Marcus Wallenberg den äldre, som hävdade att han direkt kunde avgöra om en tillverkningsprocess fungerade bra, genom att känna om det fanns harmoni och ”musikalitet i fabriken”.

Text: Bengt Lannö
Foto: Scania

Chalmeristbloggen lyfter på hatten för Gustaf Dalén


I dag svingar vi hatten för Chalmers förste nobelpristagare – ingenjören, uppfinnaren och entreprenören Gustaf Dalén, som föddes i dag för 143 år sedan.
Gustaf Dalén – som förärats med ett eget museum och en medalj i sitt namn – tilldelades Nobelpriset i fysik 1912.
Han är känd för sin obotliga optimistiska grundsyn på livet och är även upphovsman till den så kallade optimistnålen, som fortfarande är en omtyckt accessoar.
Dalén bar den på sitt rockslag, och varje gång han mötte någon med ett mer negativt sinnelag, tog han fram en extra optimistnål och gav bort.

Läs fler blogginlägg om Gustaf Dalén >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/category/gustaf-dalen

Läs mer om Gustaf Dalén på Wikipedia >>>
sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Dal%C3%A9n

Dalénmuseets webbplats >>>
www.dalenmuseet.se

Lidingö Stads jubileumssajt till minne av Gustaf Dalén och Raoul Wallenberg >>>
www.lidingo.se/jubileumswebben/jubileumswebben.4.12b1458c13439502efc8000141.html

Foto: By Reportagefoto upphovsman okänd (Svenska uppfinnare) [Public domain], via Wikimedia Commons

En stor dag för Gustaf Dalén


Den 12 november 2012 är en stor dag för alla kalenderbitare.
I dag är det nämligen exakt 100 år sedan chalmeristen, uppfinnaren och entreprenören Gustaf Dalén (1869-1937) fick veta att han tilldelats Nobelpriset i fysik.
Bara två dagar tidigare hade han skrivits ut från sjukhuset efter den förödande sprängningsolyckan den 27 september, då han förlorade synen på båda ögonen.
Erik Wästberg skildrar telefonsamtalet från Kungl. Vetenskapsakademien i sin bok ”Gustaf Dalén – En stor svensk” (Lars Hökerbergs Bokförlag, 1938):

När han ännu låg på sitt sjukläger och endast varit uppe någon timme om dagen ringde det från Vetenskapsakademien. Det var vid halv tiotiden på kvällen den 12 november. Gustaf Dalén hade tilldelats Nobelpriset i fysik ”för hans uppfinningar af själfverkande regulatorer att i kombination med gasackumulatorer användas till belysning af fyrar och lysbojar”, för att använda diplomets ord.
Daléns första åtgärd var att ringa till Agas tjänstemän, med vilka han ansåg sig dela äran. De voro församlade på gamla Metropol vid Norrmalmstorg för att festa av en kamrat, som skulle resa till Amerika, och mottogo underrättelsen med stormande jubel. Endast Dalén själv var mera betänksam.
– Jag tycker det är kusligt, sade han. Det ställer så stora framtida fordringar på mig, som ingenting mera kan göra.

I en stark scen i Gösta Folkes klassiska film om Gustaf Daléns liv från 1954, ”Seger i mörker”, brister Dalén ut i gråt när han lagt på luren, djupt tagen av beskedet från akademien.

Foto: By Reportagefoto upphovsman okänd (Svenska uppfinnare) [Public domain], via Wikimedia Commons

Läs mer:
Daléns barnbarn berättade om sin morfar >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2011/03/06/dalens-barnbarn-berattade-om-sin-morfar

Läs mer om Gustaf Dalén på Wikipedia >>>
sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Dalén

Dalénmuseets webbplats >>>
www.dalenmuseet.se

Lidingö Stads jubileumssajt till minne av Gustaf Dalén och Raoul Wallenberg >>>
www.lidingo.se/jubileumswebben/jubileumswebben.4.12b1458c13439502efc8000141.html