Artikel om Googleforskning uppmärksammas internationellt


Nu prisas chalmersforskaren Sverker Alänge av det globala förlaget Emerald för sin artikel om hur Google organiserar sig för att skapa innovation. Artikeln, som Sverker skrivit tillsammans med Annika Steiber, lyfts fram av tidskriften The European Journal of Innovation Management som en av de mest imponerande artiklarna under hela 2013. Sverker hoppas att andra företag kan dra nytta av forskningsresultaten och inspireras av Googles arbetssätt.

Sverker Älänge

Grattis Sverker! Du prisas nu av Emerald för din artikel A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc. Vad handlar den om?
– Artikeln, som jag skrivit tillsammans med Annika Steiber, handlar om Googles sätt att organisera hela företaget för innovation. Alla medarbetare ges möjligheter och förväntas bidra med idéer som kan leda till nya produkter och tjänster med fokus på användarnytta. Vi fick möjlighet att göra en unik studie av Googles arbetssätt och intervjuade totalt cirka trettio personer på plats i Silicon Valley.

Det var tidskriften The European Journal of Innovation Management som nominerade artikeln som en av de mest imponerande artiklar de sett under hela 2013. Varför är den det?
– Artikeln har fått en hel del uppmärksamhet och många personer har laddat ned den. Jag tror också att vi har presenterat en del idéer som inte var självklara för alla, varken forskare eller praktiker, och det gör att artikeln uppskattas.

Vad innebär utmärkelsen för dig?
– Det känns bra att artikeln uppskattas eftersom vi lagt ned en hel del arbete på studien och jag tycker själv att det vi kom fram till var mycket spännande. Det kanske också tyder på att fler personer har förstått att studiens data är relativt unik eftersom Google normalt sett inte ger organisations- och innovationsforskare möjlighet att studera hur man arbetar internt.

Hur hoppas du att andra företag ska dra nytta av forskningen om Google?
– Jag tror och hoppas att Googles arbetssätt kan utgöra en inspirationskälla för andra företag, snarare än att de kopierar Googles metod rakt av. Exempel på områden som kan inspirera är Googles sätt att skapa kreativt utrymme för medarbetare, HR-arbetet de utför och hur de rekryterar baserat på etik.

Vad arbetar du annars med?
– Jag och Annika Steiber gör en uppföljning av Googlestudien där vi intervjuar andra intressanta amerikanska företag så som Facebook, Tesla och Twitter om deras sätt att utveckla innovationer. På hemmaplan i Sverige arbetar jag med ett forskningsprojekt som fokuserar på samspelet mellan små och stora företag på en öppen innovationsmarknad. Fokus ligger på innovationsprocesser som är värdeskapande för små såväl som stora företag och i både en regional, nationell och global kontext.

 

Sverker Alänge
A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc
Emerald

 

Bild: Jan Olof Yxell

3 comments